Chờ…

Tháng năm mòn mỏi đợi chờ

Con mong Chúa đến từng giờ từng giây

Xin Ngài ngự đến nơi đây

Đổ bao ân lộc cho đầy tim con

Thế nhưng cát bụi hao mòn

Đèn kia đã tắt cho hồn đơn côi

Chỉ còn Ngài với con thôi

Ngài đây con đó xa xôi cõi lòng

Một mình con vẫn chờ mong

Mong Ngài sưởi ấm cõi lòng héo hon.

Thân này chỉ chút lòng son

Tình Ngài khỏa lấp núi non cao vời

Hồn con khao khát Chúa ơi

Chỉ mong cho được thảnh thơi yên hàn

Suối nguồn ơn thánh Chúa ban

Ngập đầy sức sống tràn trề tháng năm

Lòng con ước nguyện ăn năn

Hưởng vui trọn nghĩa trăm năm cõi trời

Dẫu rằng một cõi xa xôi

Chỉ duy bên Chúa nghỉ ngơi an bình…

_Ngọc Sáng_

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: