TĐCTT đi vào mainstream – tham gia sinh hoạt với Cộng đồng Công giáo Việt nam GP Orange

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng ta từ từ hội nhập với Cộng đồng Dân Chúa GP Orange, thủ phủ của Người Việt hải ngoại nói chung và của Người Việt Công giáo nói riêng.

Nhóm TĐCTT ở Cộng đoàn Công giáo Việt Nam GP Rochester New York từ năm 2014 đã là 1 trong 2 hội đoàn chính yếu và lớn nhất của cộng đồng dân Chúa ở đây.

Nhóm TĐCTT ở Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt nam Giáo phận Arlington Virginia cũng được công nhận từ năm 2017 và được tham gia sinh hoạt với cộng đoàn giáo xứ từ năm 2022 này.

Nhóm TĐCTT ở Giáo xứ Mẹ Việt Nam Maryland TGP Washington là hội đoàn chính thức đại diện Giáo xứ làm việc bác ái xã hội theo chỉ thị của Cha Chánh Xứ.

Nhóm TĐCTT ở TGP Galveston-Houston TX đã được chính vị linh mục đại diện Nguyễn Ngọc Thụ cho phép thành lập từ năm 2013 và trở thành một hội đoàn trong cộng đồng với vị linh hướng do Hội đồng LM phân nhiệm.

Riêng ở GP Orange, sau khi Cha Tổng Linh hướng Phạm Ngọc Tuấn của Nhóm TĐCTT chính thức giới thiệu Nhóm TĐCTT với hội đồng linh mục Việt Nam GP Orange trong phiên họp của các vị ngày 19/5/2022,

Nhóm TĐCTT đã được chính thức mời tới tham dự buổi họp khoáng đại đầu tiên với Hội đồng Mục vụ Cộng đồng để bầu tân Ban Thường Vụ ngày 21/6/2022 ở Trung Tâm Công Giáo.
Để rồi sinh hoạt đầu tiên của Nhóm TĐCTT với Cộng đồng CG VN GP Orange là Ngày Đại Hội Thánh Mẫu Lavang Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 2/7/2022, như được thấy ở cái link dưới đây: 
TĐCTT Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu Lavang với CĐ CG VN GP Orange 2022.
Sinh hoạt thứ hai của Nhóm TĐCTT với Cộng đồng CG VN GP Orange theo văn thư email chính thức mời là Thánh lễ nhậm chức của Tân Ban Thường vụ Cộng đồng tại TTCG CN 14/8/2022.

Ban Phục Vụ TĐCTT GP Orange CA sau Thánh lễ nhậm chức của tân Ban Thường vụ Cộng đồng CG VN GP Orange 2022-2024
chụp chung với vị tân chủ tịch cộng đồng Trần Anh Kiệt và gia đình, vì Anh Trần Anh Kiệt (áo vest đen), trong thời gian làm phó chủ tịch CĐ này 2019-2022 và làm chủ tịch Cộng đoàn St Columban,
với tư cách phó ngoại vụ cộng đồng, đã tự động kêu gọi Nhóm TĐCTT, qua mối thân tình với em tĩnh, vì ngày xưa Anh Kiệt là 1 trong các huynh trưởng TNF của TGP LA từ giữa thập niên 1990 đến 2000,
xuất hiện trong cộng đồng dân Chúa, vì Nhóm TĐCTT – The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được Giáo phận Orange công nhận là một hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo hội từ ngày 17/7/2018,
cần phải từ từ hội nhập với Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam, bắt đầu với biến cố Khánh thành và Cung hiến Tượng đài Đức Mẹ Lavang ngày 17/7/2021, sau đúng 3 năm Nhóm TĐCTT được công nhận.

Từ trái sang phải, hàng trên: Chị TĐCTT Đỗ Thị Lan, phu nhân Anh Nguyễn Văn Thế, gia đình con – vợ – con – Anh Kiệt, vợ chồng AC TĐCTT Nguyễn Chí Long – Hoa vẫn dự lễ ở TTCG.
Hàng dưới: Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng vụ, Chị Lê Thị Ghi (đi với Chị Tammie Thủy), Chị Trần Mỹ Dung, thủ quĩ vụ, Chị Nguyễn Tammie Thủy, thư ký vụ, chúng em tĩnh nga.
Trong Ban Phục Vụ TĐCTT GP Orange vắng mặt Chị Đinh Tuyết Mai, phó nội vụ, bận họp với Legio Mariae, và Anh Hà Đại Thắng, phó ngoại vụ.
Sinh hoạt thứ ba tiếp tới của Nhóm TĐCTT với Cộng đồng sẽ vào ngày Thứ Ba 16/8/2022 trong cuộc họp Hội đồng Mục vụ Cộng đồng tại TTCG
để bàn về các ngày lễ cần phải bàn quyết để cùng nhau tổ chức từ sau lễ nhậm chức của tân BTVCĐ hôm nay cho tới hết năm 2022.

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrnGeViib47uOgabhMAC%2BU0X34sMNPUgrYNeuExYNUWgg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: