Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine ngày 181

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa ở Mátxcơva Nga sẽ tổ chức cuộc hành hương để cầu nguyện cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan từ ngày 13 đến 15/9/2022,
để tham dự Đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới,
một sự kiện ủng hộ hoà bình và chống lại việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho các cuộc xung đột.    
Đức

Tổng Giám Mục Paolo Pezzi của Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa ở Mátxcơva cho biết người Công giáo Nga đang rất mong chờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan.
Đức Tổng Giám Mục nói:

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Kazakhstan rất quan trọng đối với chúng tôi – các tín hữu Công giáo Nga.
Trước hết bởi vì chúng tôi không biết khi nào Đức Thánh Cha có thể đến với chúng tôi, Kazakhstan là quốc gia gần chúng tôi nhất và do đó đây là một cơ hội tuyệt vời.
Hơn nữa, đây cũng là dịp để chúng tôi có thể bày tỏ lòng trung thành và trên hết là tình yêu của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha, bởi vì người Nga yêu mến Đức Thánh Cha.
Đây chính là lý do thúc đẩy chúng tôi đi hành hương để gặp Đức Thánh Cha”.


Lính Ukraine kể tháng ngày cầm cự dưới hầm ngầm Azovstal

« ZOV », nhật ký của một lính dù Nga tố cáo cuộc chiến ở Ukraina

 

Russian Paratrooper Who Condemned War In Ukraine Flees Country

  

Chiến tranh Ukraine-Nga: ‘Họ tẩy não trẻ em của chúng tôi’

NgaXamChienUkraine-Ngay181.mp3

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpdC3_MSOjkobZVu%3DGfbLCO7_jHpwk%2BYUokXxBsoAT0Vw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: