Từ ngày 01/9/2022, tài sản của Toà Thánh do Ngân hàng Vatican quản lý

24/08/2022

Với phúc chiếu được ban hành ngày 23/8/2022, và được công bố trên báo Quan sát viên Roma, ĐTC Phanxicô chỉ rõ tất cả các hoạt động tài chính và thanh khoản của các tổ chức của Toà Thánh phải qua Ngân hàng Vatican hay còn gọi là “Viện Giáo Vụ” (IOR).

ĐTC Phanxicô thiết lập rằng phúc chiếu “có bản chất giải thích xác thực các quy định đang có hiệu lực và sẽ có hiệu lực chắc chắn và ổn định, bất kể những điều trái ngược trước khi có phúc chiếu hoặc đề cập cụ thể đến các vấn đề đặc biệt”.

Phúc chiếu liên quan đến Điều 219 khoản 3 của Tông hiến về Giáo triều Praedicate Evangelium. Điều nàyphải được giải thích “theo nghĩa rằng hoạt động quản lý và trông giữ tài sản của Toà Thánh và các tổ chức của Toà Thánh là trách nhiệm của Ngân hàng Vatican”.

Vì lý do này, Toà Thánh và các tổ chức liên quan “là chủ sở hữu các hoạt động tài chính và thanh khoản, dưới bất kỳ hình thức nào, trong các tổ chức tài chính không phải Ngân hàng, phải thông báo cho Ngân hàng và chuyển chúng đến đó trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 01/9/2022”.

Phúc chiếu của ĐTC Phanxicô có hiệu lực ngay, với việc đăng trên báo Quan sát viên Roma của Toà Thánh.

Cho đến nay các thực thể của Vatican đã được tự do đầu từ vào những nơi nào và ngân hàng nào tuỳ ý. Nhu cầu tập trung hoá cũng xuất phát từ ý muốn thực hiện quyền kiểm soát nhiều hơn đối với quản lý tài chính của các bộ, vốn luôn hướng tới việc tập trung hoá nhiều hơn, với việc Ngân hàng Vatican hoạt động như một cơ quan lưu giữ và Cơ quan Quản trị Tài sản của Toà Thánh (APSA) hoạt động như ngân hàng trung ương và như quỹ đầu tư có chủ quyền.

Ngọc Yến 

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: