Hội nghị các hồng y tại Vatican

28/08/2022

Ngày 29 và 30/8 tới đây, Các Hồng y sẽ họp tại Vatican về Tông hiến mới Praedicate Evangelium như đã được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ngày 29/5.

Các phiên họp sẽ diễn ra buổi sáng từ 09:00 và buổi chiều từ 16:00 sau khoảng nghỉ ngắn và bữa trưa.

Các buổi họp sẽ theo các nhóm ngôn ngữ về các khía cạnh khác nhau liên quan đến Tài liệu, cũng như các cuộc thảo luận trong các phiên họp.

Hiện tại có 197 vị đã xác nhận hiện diện, bao gồm các Hồng y, các Thượng phụ Đông phương và các Bộ trưởng.

Vào chiều thứ Ba ngày 30/8, sau các buổi họp toàn thể, sẽ có Thánh Lễ lúc 5:30pm tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: