Khóa LTXC XXXXXIII 2022 ở TGP Philadelphia PA

Xin chào bình minh từ Rochester New York Chúa Nhật 28/8/2022 Quí TĐCTT TGP Philadelphia PA rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho chúng ta được tái ngộ từ năm 2019 đến nay, sau 2 năm 2020-2021 bởi đại dịch toàn cầu covid-19.

Hôm nay 8 tân TĐCTT GP Rochester, sau 2 ngày tĩnh tâm của Khóa LTXC XXXXXIII 26-27/8/2022,

sẽ tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT chúng ta trong Thánh Lễ của Cộng đoàn dân Chúa ở đây, 

để rồi, 2 tuần nữa, chúng ta lại có Khóa LTXC XXXXXIV ở TGP Philadelphia PA.

Em biết quí AC sẽ hội ngộ vào Chúa Nhật 28/8/2022 hôm nay để cùng nhau sửa soạn phục vụ khóa tĩnh tâm LTXC 2022 này.

Bởi thế, em xin gửi đến Quí AC toàn bộ nội dung và chương trình của Khóa LTXC 16-17/9/2022,

để quí AC bàn luận và cùng với Quí TĐCTT khắp nơi có thể tiếp tay chuyển tiếp đến quí thân nhân hay thân hữu ở địa phương đến tham dự nhé.

Xin quí anh chị bấm vào cái link sau đây: 

Khóa LTXC XXXXXIV 16-17/9/2022 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.

Chúng ta có thể xem lại Khóa LTXC XXXIX 21-22/6/2021 ở cái link sau đây: 

Khóa LTXC XXXIX – TGP Philadelphia PA 21-22/6/2019

Về livestream Khóa LTXC XXXXXIV 2022 tới đây, em không biết ở đó có wifi hay không, và nếu có thì có bị trục trặc gì không như ở San Jose vừa rồi,

nếu có và OK em sẽ gửi những cái links ngay cho quí anh chị vào buổi tối hôm trước hay sáng sớm hôm sau là chính ngày tĩnh tâm đầu tiên nhé.

em tĩnh  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpuQuT5vWRFfBQ6ri3ZWoqgCg2984r60kYB1xH%3D1LxObQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: