TĐCTT Hành trình truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022

“Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 

Tạ ơn LTXC – Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 (11-24/10: 14 ngày) của Nhóm TĐCTT chúng ta kể như đã vượt qua giai đoạn quyết liệt nhất là xin visa nhập cảnh Ấn đ

và chỉ sau khi được cấp visa nhập cảnh Ấn độ, một thủ tục rất phức tạp và bất định, mới đến vấn đề mua vé máy bay, và việc mua vé máy bay cũng đã hoàn tất tốt đẹp, giờ đây chỉ còn đợi ngày lên đường.

Thật vậy, chung phái đoàn 8 người tham gia hành trình này nói chung và cá nhân em nói riêng đã phải công nhận rằng nếu LTXC không thực sự và tỏ tường nhúng tay vào,

thì hành trình truyền giáo đầu tiên năm 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta đã không thể vượt qua, chẳng khác gì như hành trình truyền giáo Bolivia năm 2016 vậy,

một hành trình đã được anh chị em tham gia hết sức cố gắng, với sự trợ giúp của chính Dòng Mary Knoll, mà vẫn bất thành, nên mới có Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, còn 2020 bị hụt bởi đại dịch.

Qua những biến cố tổ chức này, riêng bản thân em là người khởi động và phát động, em càng tin tưởng vào LTXC hơn bao giờ hết, với tất cả ý thức và xác tín rằng:

1- Những ước muốn tốt lành của chúng ta, như ước mong đi Calcutta Ấn độ từ năm 2018, là tác động thần linh gợi lên trong chúng ta để rồi chính Đấng tác động sẽ hoàn tất ý muốn của Ngài nơi/cho chúng ta.

2- Càng khó khăn trục trặc để hiện thực ước muốn của mình do bởi tác động thần linh nguyên thủy này chúng ta càng thấy LTXC hiện diện và tỏ hiện, như chuyến hành hương 2021 và truyền giáo 2022 này.

3- Không hợp với Ý Chúa thì không gì có thể xẩy ra, như Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2020 bất thành bởi đại dịch, mà nếu LTXC cho chúng ta đi thì dù có bị trục trặc chúng ta vẫn vượt qua một cách lạ lùng.

Tạ ơn LTXC đã thánh hóa chúng ta bằng chính những việc làm của chúng ta, đúng hơn là những việc của Chúa mà chúng ta được Ngài tác động làm hay ủy thác cho chúng ta làm theo ơn gọi và sứ vụ thương xót của chúng ta.   

Để rồi sau khi tất cả mọi sự qua đi, chúng ta sẽ trở thành một ngọn nến cháy sáng đức tin tuân phục bằng chính sáp nến bị tiêu hao đi, thành một bụi gai (khốn khổ) bốc lửa đức ái trọn hảo mà không bị thiêu rụi.

Tạ ơn LTXC đã tác động nơi 7/8 tâm hồn anh chị em TĐCTT chúng ta tham gia và nhất quyết vượt qua gian khổ trong tiến trình hiện thực Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 lịch sử hiếm quí không thể có trong đời.

Bởi vì đây là chuyến đi truyền giáo hải ngoại đầu tiên của Nhóm TĐCTT, đến một nơi truyền giáo nổi tiếng nhất thế giới là Calcutta, thế giới của Mẹ Thánh Têrêsa đã được quốc táng giữa thế giới Ấn giáo và Phật giáo. 

Phái đoàn TĐCTT sẽ được diễm phúc, cùng với chị em Thừa Sai Bác Ái, một hội dòng hiện đại nổi nhất trong Giáo hội hiện nay, phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo ở Calcutta Ấn độ

Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái bao gồm 8 người, 4 California và 4 Texas: 

2 Nam CA là vợ chồng chúng em bay từ LAX và 2 Bắc CA là Chị Trần Phan Hòa  Chị Nguyễn Bích Phượng bay từ San Francisco;

4 Houston TX là Quí Chị Trần Tự Hồng  Chị Trần Vũ Mùi (hai chị em cột chèo), Chị Phan Thị Thanh  Chị Hoàng Thị Thành, bay từ Houston TX.

Đáng lẽ phái đoàn gấp đôi con số là 16 người, nhưng 3 dropped (bao gồm cả AC TĐCTT Hiệp Vân ở Bolivia) trước thủ tục visa, 5 (3 Houston và 2 CA) vì ghi danh muộn và không còn chỗ trong khách sạn.     

Quĩ Truyền Giáo 2022 của Nhóm TĐCTT sẽ được chia làm 3 nơi: Dòng Thừa Sai Bác Ái Ấn độ, Dòng MTG Hưng Hóa truyền giáo và Giáo xứ Suối Dây Tây Ninh giúp đồng hương Việt Nam chạy về VN từ Cam Bốt.    

Những anh chị nào ngỏ ý muốn ủng hộ chỉ cho Ấn độ thôi, chúng em sẽ giành riêng để giúp theo ý của quí anh chị. 

Cám ơn Quí AC đã thật sự và mau chóng phản ảnh LTXC nơi một Chúa Kitô luôn “động lòng thương”!

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta được nên trọn theo Thánh Ý Chúa nhé.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHoo6UfTAwWE9L-L9Ssxk5Q7ttNJBNGph8VbnZmcEobdGg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: