Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gl  4, 22-24. 26-27. 31  –  5, 1

“Chúng ta không phải là con của nữ tỳ, nhưng là con của người vợ tự do”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, có lời chép rằng: Abraham có hai người con trai: một sinh bởi người nữ tỳ, và một sinh bởi người vợ tự do. Nhưng con sinh bởi nữ tỳ, thì đã sinh ra theo lối xác thịt, còn con sinh bởi người vợ tự do, đã sinh ra bởi lời hứa. Những sự ấy đã được nói cách bóng bảy, vì hai người vợ tiêu biểu cho hai giao ước: một bởi núi Sanai, sinh con cái làm nô lệ, đó là Agar. Còn Giêrusalem ở trên cao thì được tự do, đó là mẹ chúng ta, vì có lời chép rằng: “Hỡi người son sẻ, chẳng sinh con, hãy hân hoan! Hỡi người không sinh sản, hãy vui reo và hò lên! Vì con cái của người vợ bị ruồng bỏ, lại đông hơn con của gái có chồng”.

Bởi đó, anh em thân mến, chúng ta không phải là con của nữ tỳ, nhưng là con của người vợ tự do; chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7

A+B=Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời! (c. 2).

A=Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa! Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời!    

B=Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen! Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa.    

A=Ai được như Thiên Chúa chúng ta, Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất? Người nâng kẻ hèn hạ lên khỏi trần ai, và rước người nghèo khó khỏi nơi phẩn thổ.

A+B=Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời! (c. 2).

ALLELUIA:  Tv 118, 27

Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.  

PHÚC ÂM:  Lc 11, 29-32

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

10/10/2022 – THỨ HAI TUẦN 28 TN

Lc 11,29-32

DẤU LẠ VÀ NIỀM TIN

“Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Suy niệm: Xem ra Chúa Giê-su “dị ứng” với việc người Pha-ri-sêu đòi dấu lạ. Tại sao Ngài lại “dị ứng” với họ, đang khi các thánh cũng thường xin dấu lạ để vững tâm rằng việc các ngài làm phù hợp với ý Chúa? Trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng hay xin Chúa cho một dấu chỉ đó sao? Thật ra, Chúa rất tốt lành, thường chiều ý ta: “Chúa chẳng nỡ từ khước ơn lành, với những ai sống đời trọn hảo” (Tv 84). Sở dĩ Chúa từ chối vì các người Biệt Phái đòi Ngài làm dấu lạ không phải để tin mà là muốn thử thách Chúa (x. Mt 16,1). Cả đến khi Chúa chịu treo trên cây thập giá, họ vẫn còn thách thức: “Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin” (Mc 15,32). Thực ra, dấu lạ không phải là điều kiện để tin, mà để củng cố đức tin, bởi vì “dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin” (Mc 16,17).

Mời Bạn: Chúa muốn bạn có đức tin đơn sơ, chân thành, tuyệt đối vào Ngài. Tin Mừng thuật lại nhiềâu phép lạ Chúa làm cho những người có lòng tin như thế, chẳng hạn người phụ nữ bị bệnh loạn huyết, viên đại đội trưởng, ông Da-kêu… Bạn hãy cứ vững tin vào Chúa, dù là không có dấu lạ.

Chia sẻ: “Hãy nâng đỡ những đầu gối rã rời” (Is 35,3). Làm thế nào để nâng đỡ đức tin của nhau?

Sống Lời Chúa: Mỗi biến cố cuộc đời đều là cơ hội để tôi trưởng thành hơn trong đức tin. Tôi sẽ suy gẫm Lời Chúa hôm nay để vun trồng đức tin của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù đức tin của con yếu đuối mỏng dòn, nhưng xin đừng để con thách thức Chúa bằng cách đòi có dấu lạ mới tin. Chớ gì con giữ được một lòng tin tinh tuyền, đơn sơ, phó thác vào Chúa. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Suy niệm và cầu nguyện

Suy niệm: 1

Theo nhận xét của thánh Phaolô trong thư gửi giáo hữu Côrintô,
“Người Do Thái đòi hỏi dấu lạ,
còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan” (1 Cr 1, 22).
Có vẻ người Do Thái sính dấu lạ và đòi hỏi dấu lạ để tin.
Đối với họ, dấu lạ là một bảo đảm cho tính chân thực của lời rao giảng.

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ trong mấy năm rao giảng Tin Mừng.
Trừ quỷ và chữa những bệnh nan y là những dấu lạ Ngài hay làm.
Ngài chữa người mù bẩm sinh, người phong, người nhiều năm bất toại.
Ngài hoàn sinh con gái ông Giairô, con trai bà góa thành Nain,
và nhất là cho anh Ladarô chết chôn trong mồ bốn ngày được sống lại.
Có những dấu lạ Ngài làm trên thiên nhiên mà chỉ các môn đệ biết,
như bắt bão táp phải lặng yên hay đi trên mặt nước lúc sóng gió.
Cũng có dấu lạ trước mặt cả ngàn người như làm cho bánh hóa nhiều.
Không ai có thể phủ nhận chuyện Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ (Ga 11, 47).

Nhưng Ngài không làm dấu lạ để biểu diễn phô trương.
Ngài cũng không dùng dấu lạ để mua lòng tin của dân chúng.
Dấu lạ của Đức Giêsu không qui về vinh quang hay lợi lộc cho Ngài,
nhưng nhắm đến việc khai mở Nước Thiên Chúa và hạnh phúc nhân loại.
Nhiều lần Ngài thắng được cám dỗ làm dấu lạ.
Ngài đã không biến đá thành bánh để ăn cho no bụng
hay nhảy xuống từ nóc Đền thờ để dân chúng kinh ngạc tung hô.
Ngài cũng không biểu diễn vài dấu lạ trước mặt Hêrôđê để được tha.
Trên thập giá, Ngài đã không đáp lại thách đố của các nhà lãnh đạo.
“Hắn đã cứu người khác, thì hãy cứu lấy mình đi!” (Lc 23, 35).
Đức Giêsu đã làm dấu lạ cho người khác, nhưng không làm cho mình.
Ngài không tự cứu lấy mình, nghĩa là không xuống khỏi thập giá.

Hôm nay, chúng ta có thể không mãn nguyện như người Do Thái xưa.
Tuy Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ trong đời ta,
nhưng, như họ, ta vẫn đòi một dấu lạ đầy ấn tượng từ trời.
Chúng ta muốn một dấu chỉ không thể chối cãi được
để tin thật sự có Thiên Chúa, tin Ngài mạnh hơn sự dữ ở quanh ta.
Nhưng chúng ta quên rằng Thiên Chúa cũng là Đấng ẩn mình,
và quyền năng của Ngài được biểu lộ qua sự bao dung khiêm hạ.
Chúng ta chờ dấu lạ về việc Đức Giêsu hùng mạnh đến giải thoát ta,
nhưng lại quên rằng Ngài cũng thích cùng ta âm thầm chịu đau khổ.

Làm sao tôi nhận ra được những dấu rất lạ mà lại rất đỗi bình thường,
những dấu lạ lớn lao mà nhỏ bé Chúa vẫn làm cho đời tôi?
Làm sao tôi nhận ra được cái bình thường của đời tôi cũng là dấu lạ?
Ngỡ ngàng như trẻ thơ trước những điều mà nhiều người coi là tự nhiên,
tôi dần dần hiểu rằng đời tôi được bao bọc bởi tình yêu là dấu lạ.
Thay vì bôn chôn tìm kiếm và đòi hỏi những điều ngoạn mục, ly kỳ,
tôi khám phá ra Chúa vẫn ở bên tôi trong những điều đơn sơ nhỏ bé.
Xin được ơn sám hối chỉ vì những dấu lạ bình thường Chúa ban cho đời tôi.

Cầu nguyện

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì
Cha làm cho đời con. Amen!

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Suy Niệm : 2

Thế nào là phép lạ? Thiên Chúa có còn làm phép lạ không? Đó là những câu hỏi mà Tin mừng hôm nay như muốn nêu lên để chúng ta cùng suy nghĩ. Chúa Giêsu đã thực sự làm nhiều phép lạ: Người hoá nước thành rượu, Người nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống đám đông, Người chữa lành bệnh tật, Người làm cho kẻ chết sống lại. Tất cả những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện đều nhằm nói lên sứ mệnh của Người và Người chính là Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu rỗi nhân loại. Một số người Do Thái đã tin nhận và đi theo Người, nhưng phần đông vẫn tỏ ra dửng dưng trước những lời rao giảng của Người. Riêng những thành phần lãnh đạo trong dân, như nhóm Biệt phái, thì chẳng những không tin nhận, mà còn chống đối Người ra mặt; họ thách thức nếu Người làm một dấu lạ cả thể thì họ mới tin nhận Người.

Trước thái độ đó, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của tiên tri Giona để nói về Người. Dấu lạ Giona là tình thương của Thiên Chúa muốn cứu độ dân Ninivê nên sai Giona đến loan báo lời của Chúa. Dân Ninivê ngoại đạo đã tin vào Chúa và tin lời Giona rao giảng. Họ đã ăn năn sám hối nên được ơn cứu thoát.

Chúa Giêsu còn hơn Giona. Nếu Giona là người được Chúa sai đến, thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thân đến. Nếu Giona miễn cưỡng đến rao giảng, thì Chúa Giêsu yêu thương con người, tự nguyện đến tìm con người. Nếu Giona được Chúa cho vào bụng cá ba ngày không chết, thì Chúa Giêsu tự mình sống lại sau khi chết thật. Đó là dấu lạ lớn lao của ơn cứu độ. Tiếc rằng người Do Thái đã không tin. Vì thế họ sẽ bị phán xét nặng nề. “Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Lc 11,32).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: