Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I:    Gl 5, 18-25

“Những ai thuộc về Đức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, nếu anh em được Thánh Thần hướng dẫn, anh em không còn ở dưới chế độ lề luật nữa. Vả chăng người ta thừa hiểu sự nghiệp của xác thịt là: tà dâm, ô uế, phóng đãng, buông tuồng, thờ lạy thần tượng, phù phép, thù hằn, kình địch, ghen tương, giận dữ, cãi lẫy, bất bình, bè phái, giết người, say sưa, mê ăn uống, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng nói rằng: hễ những ai phạm các điều lỗi đó, sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.

Còn hoa quả của Thánh Thần là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, dịu hiền, trung trực, đức hạnh, tiết độ, trinh khiết. Lề luật không chống lại các điều ấy. Vả chăng, những ai thuộc về Đức Kitô, thì đã đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng và đam mê vào thập giá. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, chúng ta cũng hãy ăn ở theo Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

A+B=Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống (c. Jo 8,12).

A=Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.    

B=Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.    

A=Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi; vì Chúa canh giữ đường lối người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.    

A+B=Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống.

ALLELUIA:  Mt 4, 4b

– Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia. 

PHÚC ÂM:  Lc 11, 42-46

“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

12/10/2022 – THỨ TƯ TUẦN 28 TN

Lc 11,42-46

CẠM BẪY GIẢ HÌNH

“Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” (Lc 11,44)

Suy niệm: Để đặt bẫy thú rừng, người ta phải nguỵ trang thật khéo: cái bẫy phải dấu kín đằng sau và bên dưới lớp vỏ bọc thật tự nhiên, đẹp đẽ và tạo cảm giác an toàn. Thói giả hình có thể ví như một thứ cạm bẫy: Bên ngoài thì đạo đức gương mẫu, luôn chu toàn việc “nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ” cách chi li và vượt quá mức luật định, trong khi trong lòng thì “xao lãng đức công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa”, với cái vỏ bọc như thế, họ tưởng có thể ‘đánh lừa’ mọi người, ‘đánh lừa’ chính mình và cả Thiên Chúa. Đức Giê-su lên án cách nặng nề thứ ‘cạm bẫy giả hình’ này mà Ngài ví với những “mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt 23,27).

Mời Bạn: Dù biết đó là ảo, nhưng nhiều người vẫn bị mê hoặc bởi ‘cái bẫy giả hình’. Người ta dễ cảm thấy yên lương tâm với việc tuân giữ một số khoản luật, tham dự một số việc đạo đức, và cho thế là đã ‘đạt chuẩn ngoan đạo’, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa đích thực khi được thực hiện với lòng chân thành bên trong. Sống đạo là sống thực tâm, nhất quán từ suy nghĩ đến lời nói và hành động, vì “Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can” (Cv 15,8).

Sống Lời Chúa: Quyết tâm làm mọi việc với đức công bình và lòng nhân ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài lột bỏ ‘mặt nạ’ trong đời sống của con. Hôm nay và mỗi ngày, xin giúp con rũ sạch thói sống giả tạo, để trở nên đẹp hơn trong ứng xử chân thành, sống chân thật từ trong suy nghĩ -lời nói- cũng như việc làm. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Suy niệm và cầu nguyện

Suy niệm: 1

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trách các nhà lãnh đạo.
Họ là những người Pharisêu, những nhà thông luật.
Họ được dân chúng kính nể vì học thức, vì chức vụ, vì đời sống đạo đức.
Nhưng họ cũng có những khiếm khuyết cần sửa đổi.

Đức Giêsu ba lần nói “Khốn cho” đối với người Pharisêu (cc. 42-44).
Khốn cho thứ nhất vì họ quá chú tâm giữ những điều lặt vặt, phụ thuộc,
mà xao lãng cái chính yếu và quan trọng.
Họ nộp thuế 10% về những thứ rau cỏ ngoài vườn để tỏ lòng đạo đức.
Tiền thuế này được dùng để giúp đỡ các tư tế và các thầy Lêvi.
Nhưng tiếc là họ không để ý đến sự công bình đối với tha nhân,
và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa (c. 42).
Tương quan hai chiều của họ bị tổn thương.
Việc nộp thuế, dâng cúng cho nhiều cũng không sao kéo lại được.
Đức Giêsu đòi giữ cả hai, nhất là những bổn phận chính yếu:
“Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ.”

Khốn cho thứ hai vì họ thích tiếng khen từ người đời.
Không yêu mến Thiên Chúa, nhưng họ lại yêu mến ghế đầu nơi hội đường,
và yêu thích được chào hỏi nơi công cộng (c. 43).
Địa vị, tiếng tăm là điều họ tha thiết tìm kiếm.
Mọi việc họ làm đều nhằm tôn vinh cho cái tôi.
Chính vì thế một đời sống bề ngoài có vẻ sống cho Chúa,
kỳ thực lại là một tìm kiếm hư danh cho chính mình.
Khốn cho thứ ba gắn liền với sự giả hình trên đây.
Đức Giêsu ví họ với mồ mả người chết chôn dưới đất.
Vì không có gì làm dấu, nên chẳng ai biết đó là mồ mả để tránh.
Nhiều người giẫm lên nên bị ô nhơ mà không hay.

Nghe Đức Giêsu nói, một nhà thông luật cảm thấy bị xúc phạm.
Đức Giêsu cũng sẽ nói ba lần Khốn cho đối với các vị này.
Họ là những nhà chuyên môn giải thích luật và là thầy dạy dân chúng.
Khốn cho đầu tiên vì họ đã làm cho luật trở nên một gánh quá nặng.
Những giải thích của họ làm sinh ra bao cấm đoán và đòi buộc
vượt xa những gì chính bản văn lề luật đòi hỏi.
Thí dụ trong ngày sabát, có 39 loại công việc không được phép làm.
Luật thay vì là nguồn vui, nguồn hạnh phúc, thì lại trở nên ách nặng nề.
Nhiệm vụ của người thông luật không phải chỉ là dạy luật,
mà còn là giúp người khác giữ luật.
Với thái độ đứng ngoài, không muốn động vào,
không muốn trợ giúp, dù bằng một ngón tay (c. 46),
người thông luật sẽ không làm cho người ta cảm thấy tình yêu Thiên Chúa.

Những lời Khốn cho của Đức Giêsu cách đây hai mươi thế kỷ
vẫn còn nguyên giá trị cho Hội Thánh của các Kitô hữu hôm nay.
Để có thể xây dựng một Hội Thánh Việt Nam cho kỷ nguyên mới,
chúng ta cần tránh những lỗi của người xưa.

Cầu nguyện

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận,
xin dạy con biết phục vụ âm thầm.
Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.
Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi,
Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng,
xin cho các Kitô hữu chúng con
trở thành tình yêu
cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,
biết sống nhờ và sống cho tha nhân,
biết quảng đại cho đi
và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh,
xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa
ở sâu thẳm lòng chúng con,
và trong lòng từng con người bé nhỏ.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Suy niệm: 2

Qua trang Tin mừng vừa nghe, thánh Luca cho thấy lối sống giả dối của những người Pharisêu và của các nhà thông luật. Chúa Giêsu không thể chấp nhận được lối sống như vậy nên Người đã thẳng thắn phê phán thái độ sống của họ.

Những người Pharisêu và những nhà thông luật, là những người được Thiên Chúa trao ban quyền chăm sóc đoàn dân của Chúa, nhưng họ “lại mượn danh Chúa” để điều khiển đoàn dân của Chúa theo ý muốn của họ. Do đó, Chúa Giêsu đã phê phán họ hết sức nặng nề. Như trang Tin mừng đã viết: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng…”.

Chắc hẳn không ai muốn Chúa phê phán về lối sống đạo của mình, nhưng thay vào đó, ai cũng muốn được Chúa yêu nhiều. Vậy trong đời sống hằng ngày, chúng ta đã sống và thực hành điều Chúa dạy như thế nào, cụ thể là điều răn: Mến Chúa yêu người?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin và lòng yêu mến Chúa, để mỗi ngày chúng con can đảm sống theo Lời Chúa dạy, nhất là điều răn: Mến Chúa yêu người. Amen. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: