ĐTC Phanxicô mời gọi đọc kinh Mân Côi để phó thác cho Đức Mẹ Ucraina và các nước đau khổ vì chiến tranh và bạo lực

17/10/2022

Sau khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 16/10/2022, ĐTC Phanxicô nhắc lại sáng kiến ​​Kinh Mân Côi cho Hòa bình được các trẻ em cầu nguyện và đề cao tấm gương hy sinh của hai vị tân chân phước, linh mục tử đạo trong Thế chiến thứ hai.

ĐTC Phanxicô nhắc rằng “Thứ Ba tới, ngày 18/10, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” cổ võ sáng kiến ​​”Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi cho hòa bình thế giới”. ĐTC Phanxicô cảm ơn tất cả trẻ em nam nữ tham gia, và mời gọi: “Chúng ta hãy liên kết với các em và phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ những người dân Ucraina bị giày xéo và các dân tộc khác đang đau khổ vì chiến tranh và mọi hình thức bạo lực và khốn khổ.”

Hai tân chân phước linh mục tử đạo

ĐTC Phanxicô cũng nhắc đến hai tân Chân phước mới được tuyên phong tại Boves, tỉnh Cuneo của Ý: cha Giuseppe Bernardi và cha Mario Ghibaudo, bị Đức quốc xã giết vì lòng thù hận đức tin vào năm 1943.

Ngài nói: “Trong cơn nguy khốn cùng cực, các ngài đã không bỏ rơi những người được uỷ thác cho mình nhưng còn giúp đỡ họ cho đến đổ máu, chia sẻ số phận bi thảm của những công dân khác, bị tiêu diệt bởi Đức quốc xã. Ước gì gương sáng của các ngài khơi dậy trong các linh mục ước muốn trở thành mục tử theo trái tim của Chúa Kitô, luôn ở bên cạnh dân của mình.”

Hồng Thủy 

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: