Những giây phút cuối tại Calcutta của phái đoàn TĐCTT

Kolkata by night – Calcutta về đêm ngày 22/10/2022, Lễ Thánh Gioan Phaolô II,

Quí TĐCTT rất thân yêu của em,

Thời gian cho Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của phái đoàn TĐCTT đại diện 8 người chúng em được tính là 14 ngày (11-24/10),

tức là bao gồm cả thời gian bay đi và bay về, và 1 ngày tham quan Calcutta, còn thời gian trực tiếp thi hành vai trò tình nguyện viên thì chỉ có đúng 10 ngày,

từ Thứ Sáu 14/10 đến hết Chúa Nhật truyền giáo (Mission Sunday) 23/10, một thời khoảng đủ để “nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao”.

Hôm nay, cho dù chưa phải là ngày cuối, mới là ngày áp cuối, mà các sơ, qua sơ phụ trách tình nguyện viên là Mercy Maria, đã cử hành nghi thức tạ từ cảm động.

Hôm nay, theo lịch trình viếng thăm ban chiều ở các cơ sở phục vụ của Dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta, chúng em đã đến Khu phục vụ Nirmal Hriday,

cũng như hôm qua, Thứ Sáu 21/10, chúng em đã ghé thăm Prem Dan, nơi 4 chị Phượng-Hòa San Jose CA và Thanh-Thành Houston TX.

Thứ Năm 20/10, chúng em đã đến tham quan Khu Phong Cùi thế nào thì ngày mai, Chúa Nhật 23/10, chúng em cũng tham quan Nhà Cho Trẻ Em như vậy.

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta một chuyến hành trình truyền giáo tuyệt vời nhất, chưa từng thấy, 

đến độ bản thân em thực sự đã được “nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao” nơi Calcutta này,

như quí anh chị sẽ thấy hình ảnh em chụp, sẽ xem các video clips, và sẽ đọc 2 emails ngày mai về “Calcutta – Tột đỉnh” và “Calcutta – Thánh địa Thương xót” v.v.

em tĩnh

Sau nghi thức tạ từ của Dòng Thừa sai Bác ái, phái đoàn TĐCTT lưu ảnh ngay trước đài Đức Mẹ Lộ Đức trong khuôn viên Nhà Mẹ của Hội dòng ở Calcutta

Các chị phục vụ ở Khu Prem Dan đang tham quan và thăm hỏi các trú nhân nữ ở Khu Nirmal Hriday tại phòng ăn kiêm phòng sinh hoạt của họ

Cuộc phỏng vấn Chị Trần Tự Hồng Houston TX về vai trò tình nguyện viên của chị với tư cách là y tá tại Khu Nirmal Hriday trong thời gian 9 ngày qua,

cuộc phỏng vấn được em đặt vấn đề và chị Bich Phượng quay video, ngay trên sân thượng của Khu Nirmal Hriday chiều Thứ Bảy 22/10/2022

Lần đầu tiên phái đoàn TĐCTT đi tham quan Khu phục vụ Nirmal Hriday hôm nay đi xe Uber, như hôm 20/10, đã đi tham quan Khu trại phong bằng xe lửa vậy.

Lệ phí chuyển chở của Uber từ Khu Nirmal Hriday về khách sạn BMS là 250 rupees 1 xe 4 người, nhưng muốn mở máy lạnh phải thêm 500 rupees nữa,

trong khi đó chuyến đi từ khách sạn BMS đến Khu phục vụ Nirmal Hriday chỉ có 200 MK cho 5 người lại có máy lạnh đàng hoàng. 

Vì Taxi (mầu vàng – yellow cab) thì không có máy lạnh nên chúng em đi Uber cho d6ẽ chịu để giữ sức mà về lại Hoa Kỳ vào lúc 3:45 am Thứ Hai 24/10/2022.

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHos424eezsAifOWJ_k-PUOg9WDo8AHPv%3DSfuHfB%2B4QkqA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: