TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Niềm vui Thương xót – Cảm nghiệm Phục vụ

“Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   

Niềm vui Thương xót không phải tự nhiên mà có, nhưng đã phải trả bằng một giá cắt cổ nhưng cân xứng.

Không biết quí TĐCTT thân yêu của em có cảm thức như thế hay chăng?

Phải nói là tất cả những ai và từng người trong 8 tham dự viên của Hành trình Truyền giáo Thừa sai bác ái 2022 này đều bất khả chối cãi.

Qua buổi tổng kết tâm tư vào chiều tối Chúa Nhật Truyền giáo 23/10/2022, tại phòng khách của khách sạn, từng chị, mỗi người một cách, đã tự thú như thế.

Có thể tóm kết các cảm nghiệm tương tự của quí chị như sau: 

Tất cả mọi người và từng người, hầu hết là nữ giới 7/8 bản chất vốn nhậy cảm, đã phải và đã có thể vượt qua tất cả mọi sự từ khổ nạn tới niềm vui thương xót.

Thật vậy, tất cả 7 chị và từng chị đã phải vượt qua và đã có thể vượt qua sợ hãi từ tin tức rùng rợn về Ấn độ trước khi đi, 

và khi nhập cuộc thì đã phải và có thể vượt qua chẳng những môi trường xã hội Calcutta kinh hoàng đầy nguy hiểm: 

dân tình khốn khổ, bẩn thỉu khắp nơi, ồn ào đường phố, chật chội chuyên chở, nguy hiểm lưu thông, thực phẩm khó nuốt v.v.

mà còn cả những cảm giác ghê rợn rùng mình trước những người anh chị em khốn khổ cùng với những việc phục vụ dơ bẩn có thể bị nhiễm trùng sinh bệnh v.v.

Chính vì quí chị đã phải và có thể vượt qua mà cuối cùng chị nào cũng cảm thấy được biến đổi, thậm chí còn xông vào phục vụ họ, gắn bó đến độ nhung nhớ họ, missed họ!

Ôi tuyệt vời Niềm vui Thương xót của Chúa, như Chúa và với Chúa (xem Luca 15:7, 10, 32) nơi những tâm hồn dấn thân sống LTXC,

biết vượt qua tất cả những gì là con người tự nhiên của mình, như trường hợp điển hình là 7 người chị em tham gia Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Giờ đây, xin trân trọng kính mời quí anh chị theo dõi, bằng cách lắng nghe qua cái link mp3, hay vừa lắng nghe vừa xem hình ảnh về từng chị qua cái link youtube sau đây:

HanhTrinhTruyenGiaoThuaSaiBacAi-NiemVuiThuongXot.CamNghiemPhucVu.mp3 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh 

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHqTq9SsZVeBGLQqvTMWejJ9SwaF5XZWzt1AxTT-WopyWw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: