3 dấu hiệu ở phần trên cơ thể liên quan đến ung thư giai đoạn cuối

24-11-2022 9:31 AM | Bản tin sức khỏe

Ung thư giai đoạn 4 là khi bệnh đã lan từ điểm ban đầu sang một cơ quan khác. Tình trạng này còn được gọi là ung thư thứ phát hoặc di căn, bệnh rất khó chữa do loại bỏ u khỏi cơ thể không còn đơn giản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: