Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo chiều hướng của Công đồng chung Vatican II, qua hiến chế mục vụ “Vui mừng và hy vọng – gaudium et spes”,

thì, như vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta Emmanuel, liên lỉ “Giáo hội trong thế giới ngày nay”, chứ không phải ở ngoài thế giới:

để như một chút men làm cho tất cả hũ bột trần gian dậy men tinh thần và ơn cứu độ của Chúa Kitô.

Bởi thế, tin tức hằng ngày xẩy ra trên thế giới này, liên quan đến cả tôn giáo, chính trị, khoa học, kinh tế, văn hóa, môi sinh v.v.

đều là những gì chúng ta có thể tỏ ra như Mẹ Maria “lưu giữ và suy niệm trong lòng” (Luca 2:19,51),
nhờ đó chúng ta có thể mang “vui mừng và hy vọng” đến cho đồng loại, đồng đạo, đồng hương, đồng nghiệp, đồng bạn của chúng ta.

Với chiều hướng của Giáo hội và tâm tình của Mẹ Maria như thế, chúng ta cùng nhau theo dõi những bản tin đáng chú ý về đời thiêng lẫn đời thường ở những cái links tùy nghi sau đây:

Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Ucraina yêu cầu Nga trả tự do cho hai linh

Giáo hội Cuba kỷ niệm 25 năm Giáng Sinh được công nhận là lễ nghỉ và chuyến tông du lịch sử của thánh Gioan Phaolô II

Các đại diện châu lục thảo luận về Thượng Hội Đồng với Đức Thánh Cha

Bộ Kinh Tế Vatican có một giáo dân làm Tân Bộ trưởng

Tiếp kiến chung (30/11): Làm thế nào để biết đâu là an ủi thật

Toà Thánh lấy làm tiếc vì Hiệp định với Trung Quốc không được tôn trọng

Dân số Anh và Wales: Người Thiên Chúa giáo giảm xuống dưới 50% và dân gốc Á đạt 5,5 triệu

Kiev xác nhận “tối đa” 12.000 binh sĩ Ukraina tử vong từ đầu cuộc chiếnUkraine: Biden sẵn sàng gặp Putin để chấm dứt cuộc chiến của Nga

Nga bác yêu sách của phương Tây là ‘phải rút quân mới đàm phán’

Ukraine tuyên bố NATO đạt đồng thuận về kết nạp Kiev

Tấn công lưới điện Ukraine có phải là tội ác chiến tranh?

Tình thế bế tắc trong chiến hào ở đông Ukraine

Dân Nga mệt mỏi với chiến tranh Ukraina

Lính cứu thương kể tình cảnh ở chảo lửa đông Ukraine

Nước biển dâng tràn bờ biển Mỹ vào năm 2050?

Cụ bà ngắt máy thở của người cùng phòng bệnh vì ồn ào

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpMdFDBMpZrDUUHz-tZ%2B6oF0T9e%3DLjBo1K6f8CTrNL3iw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: