ĐTC Phanxicô mang lời cầu nguyện của thế giới đến với Đức Mẹ

09/12/2022

Chiều 8/12, ĐTC Phanxicô đã đến tượng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội trên trụ cao gần quảng trường Tây Ban Nha để cầu nguyện cho nhân lại và cho hoà bình, đặc biệt tại Ucraina.

Truyền thống Đức Giáo Hoàng đến kính viếng Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào ngày lễ Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội có từ thời thánh giáo hoàng Gioan XXIII. Sau hai năm viếng riêng do hạn chế vì đại dịch, năm nay ĐTC Phanxicô đã đến và kính viếng Đức Mẹ cùng với rất đông các tín hữu và du khách.

Ý chỉ cầu nguyện của ĐTC Phanxicô dâng lên Đức Mẹ hướng đặc biệt đến đất nước Ucraina “tử đạo”, và cho hoà bình trên thế giới cách chung. Lời cầu nguyện kết thúc với mong ước “tình yêu có thể chiến thắng hận thù, sự thật có thể chiến thắng dối trá, sự tha thứ có thể chiến thắng tội lỗi, và hòa bình có thể chiến thắng chiến tranh!”

Trước đó, trên đường đến Tượng đài Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, ĐTC Phanxicô đã thinh lặng cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Roma tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Bức ảnh Đức Mẹ nhắc nhớ việc người dân thành Roma đã được cứu thoát khỏi một bệnh dịch chết người.

Văn Yên, SJ 

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: