Re: Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh

Quí AC TĐCTT Nam CA rất thân thương của em,

Trước hết, về tình trạng giọng nói của em thì từ từ to hơn, tuy vẫn còn có vẻ khàn khàn và nghèn nghẹn làm sao ấy. Hy vọng đến khu tay bắt mặt mừng vào chiều Thứ Bảy này thì em lấy lại được tiếng tốt, không nhiều thì ít, nhưng dầu sao em cũng phải cần dùng đến microphone, thay vì nói buông như trước đây vì tiếng đã to sẵn rồi.

Sau nữa, về Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh năm 2022 này, vì có liên hệ với quú Cha Linh hướng của chúng ta, nên có một chút thay đổi về thứ tự các mục như sau:

2:00 – 3:00 pm – Chầu Thánh Thể và xưng tội đang khi Chầu Thánh Thể (Cha Đức Minh)

3:00 – 4:00 pm – Đề tài “Maria – Điểm Hẹn Thần Linh”, nếu em thấy livestream được thì em sẽ báo ngay vào Thứ Sáu tuần này nhé.

4:00 – 5:00 pm – Thánh lễ do Cha Phạm Ngọc Tuấn cử hành

5:00 – 6:00 pm – Sinh hoạt nội bộ (chia sẻ tất niên và tin tức nội bộ)

6:00 – 7:00 pm – Tiệc mừng

Vậy xin quí AC qui tụ lại từ 1:45 pm nhé.

Đa tạ và mong tái ngộ Quý AC TĐCTT thân yêu của em.

em tĩnh

On Wed, Dec 7, 2022 at 1:11 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:

Quí TĐCTT Nam CA quí yêu của em,

Ngày mai là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8/12/2022, Lễ trọng và đồng thời cũng là lễ buộc, hợp cùng Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta long trọng chúc tụng ngợi khen LTXC đã “làm những sự trọng đại” (Luca 1:49) nơi Mẹ của chúng ta.

Từ Năm 2018, sau Đại Hội mừng 10 năm Ơn Khởi Động (2008-2018), Nhóm TĐCTT Nam CA chúng ta đã bắt đầu tổ chức Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh, thường vào Thứ Bảy Đầu Tháng 12, gần Lễ Mẹ Vô Nhiễm.

Tuy nhiên, năm 2022 này, chúng ta đã dời từ Thứ Bảy Đầu Tháng 3/12 sang 10/12, vì em mới từ VN về không kịp sửa soạn, và cho dù đã dời lại một tuần, nhưng vì lý do sức khỏe bất thường của em, vừa bị sưng cuống phổi kèm theo bị tắt cả tiếng nói, nên em xin quí anh chị được dời một lần nữa, tức vào ngày Thứ Bảy 17/12/2022, càng gần Đại Lễ Giáng Sinh hơn càng vui và ý nghĩa hơn.

Hiện tại em chỉ còn bị ho. Em đã uống hết thuốc sưng cuống phổi, và ngày mai đi tái khám xem sao. Hết sưng cuống phổi cũng sẽ lấy lại tiếng nói. Ngoài ra, em chẳng những không mệt đừ người, gây ra bởi chứng xưng cuống phổi (cũng gọi là xưng cuống họng), như em đã từng trải qua mấy lần trước đây, mà còn cảm thấy rất sung sức, có thể tiếp tục một cuộc hành trình dài 3-4 tuần nữa ngay bây giờ cũng chẳng sao. Có thể là do em uống thuốc (ho, xưng cuống phổi và Tylenol hằng ngày) bằng các chất mua từ VN ở Dòng Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuật của Sơ Cao Thị Trọng, nơi TĐCTT đã từng ghé qua 2 lần, năm 2016 và năm 2018, nơi mà năm 2022 này em cũng đã tiện đường ghé qua, dù sơ bấy giờ đang chữa bệnh ở Sài Gòn, nhưng em đã mua những sản phẩm sơ vẫn bán, như Trà gừng mật ong, Chanh mật ong phơi nắng, và Trà gừng hòa tan. 

Điện thoại của em đã bắt đầu sử dụng từ hôm qua, vẫn Samsung thay vì I Phone, bởi I Phone khá phức tạp và cần nhiều giờ tìm hiểu để sử dụng cho thỏa đáng, trong khi em đã quen với Samsung 8 gần 5 năm nay, cho dù hiện nay đã là Samsung 22 tân thời hơn 5 năm trước nhiều. Em cũng đang lập lại các nhóm TĐCTT cần thiết để liên lạc bằng tin nhắn cho nhanh kèm theo email gửi chung nhóm. Hy vọng mọi sự sẽ ổn định trở lại trước khi sang năm mới 2023. 

Sau đây là Chương Trình Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh 2022:

Thời điểm: Thứ Bảy ngày 17/12/2022

Địa điểm: Saint Patrick

Lịch trình: Từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối

2:00 pm – Tập trung

2:30 pm – Kinh Mân Côi (nhà nguyện)

3:00 pm – Đề tài Maria Điểm Hẹn Thần Linh (hội trường)

4:00 pm – Chầu Thánh Thể và hòa giải (nhà nguyện và hội trường)

5:00 pm – Thánh lễ (nhà nguyện)

6:00 pm – Tiệc mừng (hội trường)

7:00 pm – Bế mạc

Trang phục: Truyền thống nếu có thể

Phân nhiệm:

Chuyên chở: Các trưởng tiểu nhóm nhắc nhở và sắp xếp

Hội trường: Anh Hà Đại Thắng và Anh Nguyễn Văn Trương

Trang trí: Chị Nguyễn Nancy bên nhà nguyện; em tĩnh bên hội trường

Phụng vụ: Anh Nguyễn Văn Thế

Kinh nguyện: Chị Nguyễn Nancy

Thánh ca: Chị Trần Mỹ Dung và Anh Nguyễn Chí Long

Tiệc mừng: Chị Trần Kim Oanh và Chị Hồng Ny

Sinh hoạt: AC Hồng Phát

Chớ gì LTXC luôn là Bữa tiệc Nước Trời cho chúng ta hoan hưởng trên trần gian này để chúng ta “được sống và sống viên mãn hơn” (Gioan 10:10) như Nữ Tỳ Xin Vâng Maria “đầy ơn phúc” (Luca 1:28). Amen.

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHr0qzVdPNyvWJDTuh-a1EaMALzRMaOCydgz1S-BHrgBMA%40mail.gmail.com.Show original message

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: