Fwd: 12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều Thứ Tư ngày 21/12/2022,

Hôm nay, nếu tính theo số ngày, thì đúng 5 tuần (từ 14/11 – 21/12) phái đoàn THĐC đến kính viếng Đức Mẹ Lavang ở Trung Tâm Hành Hương toàn quốc Thánh Mẫu Lavang. Như việc ghé kính viếng Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình và kính thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt có một ý nghĩa thiêng liêng trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công hôm 12-13/11/2022 thế nào, thì việc cố ý ghé kính viếng Đức Mẹ Lavang lại càng có một ý nghĩa và giá trị thiêng liêng hơn nữa. Bởi Sứ điệp Lavang của Mẹ năm 1798 liên quan đến các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam, mà máu tử đạo là hạt giống Kitô hữu, nhờ đó đã làm nên Giáo Hội ở Việt Nam cho đến nay, và nhờ đó, nhờ có Giáo Hội ở Việt Nam, cũng mới có và mới cần đến hoạt động truyền giáo trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, một đất nước với 80 triệu dân nhưng dân Công giáo mới được 7%, chưa tới 10%, thua cả Giáo Hội ở Đại Hàn hiện nay, một dân nước có số dân Công giáo mới 5% năm 1985 nhưng đã lên tới 11% năm 2005, 20 năm sau, thậm chí nếu kể chung Kitô hữu từ năm 2010 là 29%, hơn cả Phật giáo chỉ có 23%. 

Cùng nhau hướng về Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, và xin các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam chuyển cầu cho Mùa gặt Thương xót được nở rộ trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, nhất là cho thành phần Kitô hữu Công giáo Việt Nam được chẳng những giữ vững đức tin trong một thế giới càng văn minh vật chất và càng văn hóa nhân bản càng trở thành vô thần duy vật, hiện sinh hưởng thụ, mà còn trở thành chứng nhân truyền giáo trong hoàn cảnh và ơn gọi của mình, như là thành phần Thừa sai Bác ái, chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô, trên quê hương đất nước của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội ở Việt Nam, cho công cuộc truyền giáo ở đất nước của mình, cho tín hữu Công giáo Việt Nam khắp nơi, xin mời quí CRM theo dõi cái link hôm nay: 12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

em tâm phương cao tấn tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHqPQ4G0c5W%2BU4fmktv%3DRFZipQeYoJph2R4qmjpc%2B8%2BmvA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: