ĐTC Phanxicô mời gọi các bạn trẻ tin tưởng vào Chúa và nhân loại

28/12/2022

Trong sứ điệp được ký bởi Đức Tổng Giám Mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Toà Thánh, gửi đến các bạn trẻ tập trung tại Rostock cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu lần thứ 45, ĐTC Phanxicô mời gọi các bạn trẻ tin tưởng vào Thiên Chúa và nhân loại.

Điều đầu tiên được ĐTC Phanxicô bày tỏ trong sứ điệp là sự gần gũi và tình cảm thiêng liêng của ngài dành cho các bạn trẻ. Ngài rất vui vì sau thời gian đại dịch, các bạn trẻ có thể gặp lại nhau, đây là một dấu hiệu đẹp của niềm hy vọng. Ngài mời gọi tất cả tạ ơn Chúa vì điều này.

Tiếp đến, sứ điệp đề cập đến tình hình thực tế của thế giới với chiến tranh ở châu Âu làm cho giới trẻ lo lắng và đôi khi sợ hãi và đặt câu hỏi mỗi người có thể đóng góp gì vào việc xây dựng hoà bình và tình huynh đệ nhân loại. Đức Tổng Giám Mục Peña Parra nhận định rằng khi đối diện với các ác, chủ đề quy tụ các bạn trẻ năm nay sẽ giúp họ chọn tin tưởng vào Thiên Chúa, không tuyệt vọng về nhân loại. Ngài viết: “Đức Thánh Cha chỉ có thể khuyến khích các bạn trong lựa chọn này. Thật vậy, chính nhờ cầu nguyện, đời sống nội tâm, mối liên hệ cá nhân với Chúa mà niềm hy vọng vẫn sống động và niềm tín thác vào Người không ngừng được đổi mới. Và chính bằng cách thực hành tình liên đới con người, được củng cố bởi sự hiện diện của Chúa trong các bạn, mà các bạn sẽ cảm thấy Chúa có thể hành động qua các bạn để thay đổi thế giới”.

Phụ tá Quốc vụ khanh Toà Thánh nhắc lại rằng Thiên Chúa cũng kêu gọi các bạn trẻ sáng tạo để chống lại nỗi sợ hãi làm họ tê liệt. Khi đón nhận Thánh Thần các bạn trẻ có thể nói “không” với bất công dưới mọi hình thức, và trưởng thành với lời “xin vâng” cho phép họ tìm kiếm câu trả lời cho những thách đố của thời đại. Đây là ý nghĩa của tiến trình hiệp hành mà Đức Thánh Cha muốn cho toàn Giáo hội.

Sứ điệp kết thúc với lời mời gọi: “Trong tiến trình này ĐTC Phanxicô khuyến khích các bạn đảm nhận vị trí của mình và mời các bạn cầu nguyện cho ý chỉ này”.

Ngọc Yến 

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: