TĐCTT Tống cựu 2022 và Nghinh tân 2023 (phần 1)

“Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022,  

Hôm nay, 30/12, ngày áp cuối của năm 2022, một năm sẽ vĩnh viễn qua đi trong lịch sử nhân loại, mang theo biết bao nhiêu là biến loạn kinh hoàng và hung tàn đầy huyết lệ và chết chóc trên thế giới này về cả thiên tai lẫn nhân tai. 

Trong khi đó, tạ ơn LTXC, bản thân chúng ta và chung Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn tồn tại và còn “sống LTXC hơn” nữa, như em sẽ đề cập đến trong bản tổng hợp tất niên hàng năm “tống cựu 2022 và nghinh tân 2023” sau đây.

Tống cựu 2022

Các Khóa LTXC (1), Góp Các Thứ Quĩ (2), Ban Tổng Phục Vụ hội ngộ định kỳ (3), Đầu tư dài hạn số tiền mua trụ sở (4), Nhóm TĐCTT OC với CĐCGVN GP Orange (5), Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái (6)

1- Các Khóa LTXC 

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho TĐCTT chúng ta thực hiện được 8 Khóa LTXC ở 8 nơi khác nhau: 

1- Pensacola FL 8-9/4, 2- San Jose CA 11-12/6; 3- Nam California 24-25/6; 4- Houston TX 15-16/7; 5- Virginia 5-6/8; 6- Rochester NY 26-27/8; 7- Philadelphia PA 16-17/9; 8- Fort Worth TX 23-24/9

Có 2 trong 8 Khóa LTXC tưởng bị thất bại, thậm chỉ hủy bỏ, nhưng nhờ lòng tin vào LTXCdấu TĐCTT “sống LTXC hơn”lại thành công hơn bao giờ hết và hơn ở đâu hết, đó là Khóa ở Philadelphia PA và Fort Worth TX.

2- Góp Các Thứ Quĩ  

$11,202.00 – Quĩ Bác Ái xã hội (Tháng 2)  

$10,610.00 Quĩ Hiệp thông với Giáo hội (Quĩ Thánh Phêrô Tháng 6): 

$28,100.00 Quĩ Truyền giáo  (Tháng 10)

$15,390.00 Quĩ Cứu trợ đợt 1 (từ cuối năm 2021) dân nước Phi Luật Tân siêu bão Rai (Tháng 1) 

$18,635.00Quĩ Cứu trợ đợt 1 (từ Tháng 4) dân nước Ukraine chiến tranh (Tháng 5).  

$83,937.00 – Tổng số tiền đóng góp trong năm 2022, một dấu chứng thực nữa cho thấy TĐCTT “sống LTXC hơn”

3-  Ban Tổng Phục Vụ hội ngộ định kỳ   

Ban Tổng Phục Vụ (BTPV) bao gồm1- BPV Trung Ương2- Ban Giám Đốc The Viet Apostolate of Divine Mercy; 3- BPV GP Orange CA4- Các Trưởng Vùng Địa Phương sinh hoạt có vị linh hướng

Hội ngộ định kỳ của BPV Trung Ương 3 tháng 1 lần, vào cuối tháng 3, 6, 9 và 12, và vào một ngày lễ như 25/3 Lễ Truyền Tin, 29/6 Lễ Thánh Phêrô Phaolô, 29/9 Lễ Tổng Thần và 30/12 Lễ Thánh Gia (hay CN sau Giáng Sinh)

BTPV hội ngộ định kỳ tam cá nguyệt bằng phương tiện Online về các vấn đề phục vụ chung TĐCTT, liên quan đến các sinh hoạt của Nhóm và bàn quyết các vấn đề cần được sự đồng ý chung, chẳng hạn như 2 vấn đề sau đây:

1- Thời điểm và địa điểm tổ chức Đại Hội TĐCTT mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 (như sẽ nói đến trong phần Nghinh tân 2023 dưới dây)

2- Đầu tư dài hạn số tiền tổng quĩ 70 ngàn MK trong nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy để mua trụ sở của Nhóm TĐCTT nhưng hiện chưa cần dùng tới (xin xem mục 4 tường trình riêng ngay dưới đây)

4- Đầu tư dài hạn số tiền mua trụ sở 

Sau đây là những chi tiết đã được TBPV bàn quyết trong 2 buổi họp định kỳ 29/6 và 3/10/2022 như sau:

Lý do đầu tư dài hạn? – Là vì: 1- số tiền này chưa cần xài tới, bởi giá nhà muốn tậu mãi hiện quá cao so với số tiền này; 2- tránh tình trạng bị lạm phát mất giá; 3- giúp số tiền gia tăng nhờ được hưởng phân lời cao vì gửi dài hạn;

Đầu tư dài hạn được phân lời cao ở đâu và bao lâu, với tiền lời ra sao? Xin thưa: 

– Thời điểm: 30/8/2022 (ngày bắt đầu được hưởng phân lời

)

– Địa điểm: Midland National (một hãng bảo hiểm về annuity, t

ức là về tiền trả hằng năm theo ph

ân lời khi ký gửi)

– Phân lời: 3.4% (sau 3 năm liền số tiền 70 ngàn MK c

ủa Nhóm TĐCTT đang chờ thời cơ sẽ tăng lên trên 77 ngàn MK

)

5- Nhóm TĐCTT OC với CĐCGVN GP Orange 

Nhóm TĐCTT ở Orange County là nơi đông TĐCTT nhất, theo danh sách tuyên hứa được ghi nhận, chiếm 1/4 trong tổng số TĐCTT, đặc biệt là nơi được GP Orange công nhận là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo Hội.

Tuy nhiên, Nhóm TĐCTT GP Orange, cho dù được Giáo quyền công nhận từ ngày 17/7/2018, sau Đại Hội mừng 10 năm ơn khởi động, chỉ bắt đầu ra mắt CĐCGVN GP Orange ngày 21/6/2022 và sinh hoạt chung từ ngày 1/7/2022.

Vì tầm vóc cộng đồng như thế, Nhóm TĐCTT GP Orange cần có một BPV địa phương riêng, bao gồm Trưởng BPV (Anh Văn Thế), 2 Phó BPV (Chị Tuyết Mai & Anh Đại Thắng), Thư ký (Chị Tammie Thủy) và Thủ quĩ (Chị Mỹ Dung).

Thật ra, từ ngày 17/7/2021, Nhóm TĐCTT GP Orange đã phụ giúp CĐCGVN GP Orange trong việc được ban tổ chức Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Tượng Đài Mẹ Lavang cậy nhờ, như để từ từ hộp nhập sau này.

Sau khi chính thức ra mắt ngày 21/6/2022 trong cuộc bầu tân BTVCĐ này, và sinh hoạt chung đầu tiên Ngày Thánh Mẫu 1/7/2022 đầu tiên của Cộng đồng, BPV TĐCTT GP Orange liên tục tham gia các buổi hợp chung cộng đồng, 

và tham dự Lễ Các TTĐVN của cộng đồng ngày 26/11/2022, một biến cố bao gồm một tập Kỷ yếu được in ấn, trong đó những gì liên quan đến Nhóm TĐCTT, do nhóm cung cấp, cũng được phổ biến cho cộng đồng dân Chúa biết.

6- Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái  

Theo lịch trình ngũ niên được phác họa và phổ biến từ năm 2018, Nhóm TĐCTT, vào năm chẵn là năm thực hiện 1 chuyến hành trình Truyền giáo, Năm 2022 là năm được ấn định cho chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái.

Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái này diễn ra ở Calcutta Ấn độ, nơi được Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, vì thừa sai bác ái gương mẫu của Kitô giáo, đã hết tình yêu thương và hết mình phục vụ những người nghèo nhất ở đây.

TĐCTT được chỉ định 2 nhà, 4 người 1 nhà, cần đến thành phần tình nguyện viên như TĐCTT là Nirmal Hriday và Prem Dan, 2 nơi phục vụ anh chị em người lớn nghèo khổ tật nguyền vô gia cư, để được chết xứng với nhân phẩm.

Chỉ có 7/8 TĐCTT tham gia chuyến đi 14 ngày (11-24/10/2022): 4 California (2 Nam CA là vợ chồng em và 2 Bắc CA là Quí Chị Phan Hòa và Bích Phượng) + 4 Houston TX (Quí Chị Tự Hồng, Phan Thanh, Hoàng Thành và Vũ Mùi).

Tuy nhiên, nhờ lòng tin vào LTXC, Đấng đã giúp cho phái đoàn TĐCTT thiểu số này đã vượt qua được ải visa nhập cảnh Ấn Độ, bằng không, chuyến đi hiếm quí này đã bị hủy bỏ oan uổng như trường hợp đi Bolivia Nam Mỹ 2016.

Trong lần chia sẻ cảm nghiệm vào tối cuối cùng 23/10 trước khi trở về HK, quí chị đã cảm thấy: 

1- Bất chấp cảm giác em sợ “Ấn độ” như nhiều bạn bè và bị ngăn cản, cứ đi; 

2- Tuy nhiên, khi đụng chạm với thực tế, với môi trường và dân chúng ở Calcutta, nhất là với thành phần anh chị em khốn khổ tại chính nơi mình được chỉ định tình nguyện phục vụ thì mới cảm thấy ghê sợ lúc ban đầu;

3- Thế rồi nhờ ơn Chúa, quí chị đã vượt qua được tất cả mọi sự mà bản tính tự nhiên và khuynh hướng vị kỷ của con người không thể nào làm được, đến độ, quí chị đã cảm thấy thương nhớ và lưu luyến những anh chị em ấy.

4- Riêng em, như em đã tường trình, em cảm thấy Calcutta là Thánh Địa Thương Xót, nơi thực sự chảy Sữa Yêu Thương và Mật Phục Vụ, từ chính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, cũng như Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ ở Calcutta.

5- Không như 2 Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, TĐCTT đóng vai trên ban phát cho người dưới khốn khổ bần cùng, ở Calcutta này TĐCTT là vai dưới, là đầy tớ phục vụ người trên là Chúa Kitô nơi người hẹn mọn.

6- Với những cảm nhận đột xuất đầy thần hứng như thế, em đã quyết tâm cùng với Nhóm TĐCTT thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái lần 2 vào năm 2028, đúng 80 năm Mẹ Têrêsa sống ơn gọi Calcutta này!

Phái đoàn 7/8 TĐCTT trong chuyến Hành trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái năm 2022 như thế, đã chứng thực hơn ai hết và hơn lúc nào hết TĐCTT “sống LTXC hơn”

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí TĐCTT đã đáp ứng và hợp tác trong năm 2022, về đủ mọi phương diện: sinh hoạt, góp quĩ, tổ chức, tham gia, nhất là, về tinh thần, nơi những tâm hồn TĐCTT “sống LTXC hơn”.

em tĩnh

(Xin xem tiếp ngày mai  Phần 2: Nghinh tân 2023)

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrfE2pFpFQjCn42dNkkP_G-_ZenEPpBUp01YDR%2BwvOSeg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: