TĐCTT – Lịch Sinh Hoạt 2023: Tháng 1

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023,                                                  

Trước hết, Happy New Year 2023 quí AC nhé. Xin LTXC là nguồn mạch hiệp thông liên kết TĐCTT chúng ta nên một với Giáo Hội, để chúng ta xứng đáng và có thể trở thành “những chứng nhân về những điều ấy” là chính mạc khải thần linh về LTXC, nhất là trong Thời điểm Thương xót hiện nay, nơi một thế giới con người càng văn minh về vật chất và càng nhân bản về nhân quyền thì càng “cần đến LTXC hơn”!

Sau nữa, em xin gửi đến quí AC ngay vào đầu năm 2023 này Lịch Sinh Hoạt Tháng Giêng. Bắt đầu từ năm nay, 2023, em sẽ gửi Lịch Sinh Hoạt hằng tháng này, để chúng ta nhìn tổng quan cho cả tháng, trong đó:

1- Có những lễ đặc biệt về Chúa Mẹ (in đỏ) suốt phụng niên để chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Kitô;   

2- Có những ngày sinh hoạt chung (in to và đen đậm) cần lưu ý để tham dự;

3- Có những ngày kỷ niệm của Nhóm (in tím) để cùng nhau tạ ơn LTXC;

43- Có những ngày lễ quan thày (in xanh) và có những ngày sinh nhật (in nâu) của từng anh chị em chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho nhau  (vì thế nên em sẽ không gửi mừng sinh nhật hay quan thày hằng ngày như từ năm 2012 tới nay nữa, liên tục 10 năm trời; tuy nhiên, vào giờ kinh chiều hằng ngày của chung nhóm, nhóm đọc kinh sẽ dâng lời nguyện đích danh)

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus – ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

em tĩnh

Lịch TĐCTT Năm Đồng hành Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023

Vì năm 2023 này theo hướng truyền giáo nên hình ảnh từng tháng được lấy từ 3 chuyến truyền giáo 2016, 2018 và 2022, mỗi chuyến 4 tháng liền

  Tháng 1

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For educators – Cầu cho các nhà giáo dục
We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.

Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà giáo dục được trở thành những chứng nhân khả tín, dạy dỗ tình huynh đệ hơn là sự cạnh tranh, nhất là giúp cho giới trẻ nhất và yếu dại nhất

Hành trình Truyền giáo 2016, bao gồm cả những nơi nghỉ đêm thật là truyền giáo không còn chất lượng Âu Mỹ hưởng thụ nữa… Sơ Bề trên tính thuê khách sạn – em dứt khoát truyền giáo phải nghèo khổ như bần dân!  

Phái đoàn 20 TĐCTT ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đêm 20/9 (hình đầu) và ở Giáo họ Mai Sơn đêm 21/9 (hình trên) – con số theo ngày ở HK, không phải ở VN

 – Ngày 1:    Lễ Mẹ Thiên Chúa     

  Sinh Nhật  Nguyễn Châu, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT V – 2013 (GP Arlington VA), Chị Eastman Thu Hương, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA),

   Anh Nguyễn Khoan, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Ngô Thị Đại TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Ánh Ngọc, TĐCTT XIII (GP Rochester NY); Chị Vũ Thị Én, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA;  

   Chị Đoàn Thị Sim, TĐCTT XVIII – 2016 GP Fortworth TX;  Chị Phạm Thanh Nhàn, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Kim Nhung & Hoàng Thị Yến, 3 TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX;

  Kỷ niệm Lệ Cử Hành LTXC từ ngày 1/1/2015

 Tưởng Nhớ LH Phêrô Nguyễn Quang John/Đạo, TĐCTT XXVIII – 2018 TGP Galveston-Houston TX qua đời năm 2021 

– Ngày 2:   Sinh Nhật Chị Chu Thị Hát, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Đỗ Tina, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Đỗ Thoa Catherine, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Anh Trịnh Huy Hoàng, TĐCTT XXIV – 2017 

                   GP Fortworth TX 

– Ngày 3:      Lễ  Thánh Genovefa (theo lịch phụng vụ cũ), Quan Thày của Chị Nguyễn Châu, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA)

   Sinh Nhật Chị Dương Thị Nở, TĐCTT XII – 2014 (Canada) 

– Ngày 4:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ngân, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA) & Chị Nguyễn Thanh Hoài, TĐCTT XXVI 2017 TGP Philadelphia PA

   Thụ phong linh mục 2003: Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, nguyên linh hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX 

– Ngày 5:      Sinh Nhật Anh Vũ Viết Hùng, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX  

– Ngày 7:   Sinh Nhật Chị Phạm N Ruby, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA

– Ngày 8:      Lễ Hiển Linh

                      Sinh Nhật Anh Vũ Hoan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA) + Chị Nguyễn Trinh, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia PA; Anh Nguyễn Văn Trương, TĐCTT XXXXIII-2021, GP Orange CA 

– Ngày 9:       Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

   Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hòa, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX

   Tưởng Nhớ LH Theresa Nguyễn Thị Ty, TĐCTT XXVI – 2017 VA qua đời năm2021

– Ngày 10:    Kỷ niệm thụ phong linh mục 2009: Cha Dominico Nguyễn Hoan Lương, CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii

  Sinh Nhật Chị Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV – 2012 (TGP Los Angeles CA); Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX); Anh Trần Đình Chỉnh,  TĐCTT XXVI – 2017 (MD  TGP Washington)

– Ngày 11:   Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ngọc, TĐCTT VIII – 2013  (TGP Seattle WA) & Nguyễn Ngọc Ánh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA)

– Ngày 12:   Sinh Nhật Chị Trần Tự Hồng, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Lâm Trúc Bình, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

– Ngày 13:   Quan Thày Thánh Hilario Anh Trịnh Huy Hoàng, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fort Worth TX

                      Sinh Nhật Chị Đặng Thị Kim Nhung, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange), Anh Nguyễn Mộng Hùng, TĐCTT XVI – 2015 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Cecile, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange);

  Chị Ngo Diem-Trang Tiffany, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

– Ngày 14:   Sinh Nhật Anh Trần Đức Hiệu, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX),

                 TĐCTT Nam California Mừng Tân Niên Âm Lịch 2023

– Ngày 15:  Sinh Nhật Cha Phạm Ngọc Tuấn (GP Orange CA) & Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

– Ngày 16: Sinh Nhật Chị Maria Cao Trường, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA)

– Ngày 19: Sinh Nhật Anh Trần Sáu, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thanh Vân, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Mỹ Hiền TĐCTT XX – 2016 (GP Orange),

  Chị Võ Thị Thanh Thủy, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange)

– Ngày 20:  Sinh Nhật Anh Mai Văn Đạo, TĐCTT XII – 2014 (GP San Bernadino CA) & Chị Nguyễn Kiều Lan, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA 

– Ngày 21:  Lễ Thánh AgnesQuan Thày của Quí Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III – 2011 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Phụng, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange, CA), Chị Nguyễn Thị Ái, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA),

 Chị Đoàn Minh & Thành Thanh Vân, 2TĐCTT XV – 2015, Chị Vũ Thị Nga, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Nguyễn Hồng Nga, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA);

 Chị Nguyễn Thị Lan, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth); Chị Phạm Xuân Hạ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia) & Chị Phạm N Ruby, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

                    Sinh Nhật Anh Đỗ Anh Khoa, TĐCTT XXXVI – 2018 (GP Fort Worth TX);

Tưởng Nhớ LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I – 2009 (TGP Los Angeles CA) qua đời năm 2021 

– Ngày 22:  Ngày Chúa Nhật Lời Chúa (CN III Thường Niên) cũng là Ngày Đầu Năm Tết Nguyên Đán

                      Sinh Nhật Chị Nguyễn Ánh Linh, TĐCTT III – 2011 (Nhật Bản) & Anh Phạm Long, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange, CA)

– Ngày 24:  Sinh Nhật  Chị Nguyễn Thị Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 (MD TGP Washington)

– Ngày 25:  Kỷ niệm thụ phong linh mục (1997): Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX,

– Ngày 26: Thánh Timothêu, Quan Thày Anh Nguyễn Hữu Quang, TĐCTT XXXVIII – 2019 GP Orange CA

 Sinh Nhật Chị Trần Thái Thanh, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange, CA) & Chị Ngô Kim Cúc, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

– Ngày 27:  Sinh Nhật Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐ CTT VII – 2013 (GP San Diego, CA); Chị Mai  Thanh Hảo, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington, VA)

– Ngày 28:  Lễ Thánh Thomas AquinasQuan thày của Cha Nguyễn Huy Châu, CMC, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA;

                     Sinh Nhật (1966) Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

– Ngày 30:  Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX)

– Ngày 31:  Sinh Nhật Anh Nguyễn Kim Sơn, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Anh Thúy Anh, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA)

Chúng ta có thể xem toàn bộ Lịch Sinh Hoạt TĐCTT 2023 ở cái link sau đây:

TĐCTT Lịch Năm Hiệp Thông Tham Gia Truyền Giáo  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHqUKUOp%2BYoy2uQ17wQf%3DA90HwDPhfqdaxBre0wCkRMAPg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: