Hình ảnh di chuyển thi hài Đức Bênêđictô XVI từ Đan viện Mater Ecclesiae ra Đền thờ thánh Phêrô

02/01/2023

Ngày 02.01.2023, thi hài của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI được di chuyển từ Đan viện Mater Ecclesiae ra Đền thờ thánh Phêrô để các tín hữu kính viếng.

Thánh Lễ An Táng sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 05.01.2023, lúc 9 giờ 30 phút sáng theo giờ Roma tại Quảng trường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự.

Ban Truyền Thông TGP Huế tổng hợp từ Đài Vatican

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: