GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠOlà thể hiện Đức Mến Kitô giáocủa Gia Đình Công Giáo


VÀO ĐỀ 

Cùng với Đức Tin và Đức Cậy, Đức Mến (cũng gọi là Đức Ái)là một trong ba nhân đức đối thần và đứng đầu và quan trọng nhất trong ba nhân đức đối thần như lời của Thánh Phaolô: “Không có Đức Mến, tôi chẳng là gì hết”, “Không có Đức Mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi”, “Hiện nay Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, cả ba tồn tại nhưng cao trọng hơn cả là Đức Mến” (1 Cr 13, 1-4.13). 

Vậy trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu xem thế nào là Đức Mến Kitô giáo và gia đình Kitô hữu sống đạo phải thể hiện Đức Mến ấy như thế nào?

TRÌNH BÀY 

1. Thế nào là Đức (Mến (hay Đức Ái) Kitô giáo?

1.1 Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo trình bày về Đức Mến Kitô giáo như sau:

(1o) Đức Mến là nhân đức đối thần, nhờ đó, chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự vì chính Chúa, và vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta yêu mến người thân cận như chính mình. (GLHTCG, số 1822).

(2o) Đức Giêsu đặt Đức Mến làm điều răn mới (Ga 13,34). Khi yêu mến những kẻ thuộc về Người “đến cùng” (Ga 13,1), Người biểu lộ Tình Yêu Người đã nhận được từ Chúa Cha. Khi yêu thương nhau các môn đệ noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã yêu mến họ. Vì thế Chúa Giêsu nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở trong Tình Yêu của Thầy” (Ga 15,9). “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (GLHTCG, số 1823).

(3o) Đức Mến là hoa trái của Thánh Thần và là sự viên mãn của lề luật. Yêu mến là giữ các điều răn của Thiên Chúa và của Đức Kitô: “Hãy ở trong tình thương của Thầy, nếu anh em giữ các điều răn của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, thì anh em sẽ ở trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9-10 xem Mt 22,40; Rm 13,8-10) (GLHTCG, số 1824).

(4o) Đức Mến gợi hứng và thúc đẩy việc tập luyện mọi đức tính. Đức Mến là “mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14); là mô thể của các đức tính; liên kết và phối hợp các đức tính; là nguồn mạch và cùng đích của việc thực hành các đức tính trong đời sống Kitô hữu. Đức Mến bảo đảm và thanh luyện và nâng khả năng yêu thương con người lên mức hoàn thiện siêu nhiên, trở thành tình yêu thiêng liêng (GLHTCG, số 1827).

(5o) Đời sống luân lý được sinh động nhờ Đức Mến mới đem lại cho người Kitô hữu sự tự do thiêng liêng của con cái Thiên Chúa. Trong tương quan với Thiên Chúa, Kitô hữu không còn là kẻ nô lệ sống trong sự sợ hãi hay người làm công ăn lương, nhưng là người con đáp lại tình thương của “Đấng đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 2,19) (GLHTCG, số 1828).

(6o) Hoa trái của Đức Mến là Niềm Vui, Bình An và Lòng Thương Xót. Đức Mến đòi buộc ta làm điều thiện và sủa lỗi huynh đệ. Đức Mến là tử tế, bất vụ lợi và hào phóng, là tình thân và sự hiệp thông (GLHTCG, số 1829).

1.2 Giải thích thêm về Giáo lý Công giáo về Đức Mến Kitô giáo

(1o) Thiên Chúa là đối tượng của Đức Mến có nghĩa là Thiên Chúa được yêu mến vì Người tốt lành, thánh thiện, quyền năng và yêu thương nên Người đáng được yêu mến và đáng được yêu mến trên hết mọi sự. Điều này nói thì đơn giản và dễ dàng nhưng trong thực hành thì không dễ dàng và đơn giản như thế. Nhiều người yêu mến Thiên Chúa không phải vì Người mà vì mình, tức vì những ơn mà mình nhận hay hy vọng nhận được từ Thiên Chúa. Nhiều người yêu mến Thiên Chúa nhưng chỉ yêu mến với mức độ nào đó thôi, hoặc ngang bằng hoặc hơn các đối tượng khác một chút. Giới răn thứ nhất dậy chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và hết linh hồn, có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa cách tuyệt đối và với cả con người chúng ta.

(2o) Lòng yêu mến Thiên Chúa của chúng ta phải trải dài đến mọi người nhất là đến những người sống gần chúng ta. Họ cũng được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Người như chúng ta. Họ cũng được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc như chúng ta. Chúng ta phải yêu thương tha nhân vì Thiên Chúa, chứ không phải vì họ, cũng không phải vì chúng ta. Vì họ là vì sự giầu sang, phú quý hay quyền cao chức trọng của họ. Vì chúng ta là vì chúng ta được lợi khi chúng ta yêu thương người lân cận. Tiêu chuẩn thấp nhất là yêu thương tha nhân như bản thân mình.

(3o) Chúa Giêsu Kitô là mẫu mực và thước đo của Đức Mến. Người đã yêu mến Chúa Cha hết tâm trí, hết sức lực và hết linh hồn. Người cũng đã yêu thương con người đến mức cao nhất là hy sinh mạng sống vì họ. Người lấy tình yêu làm giới luật mới, giới luật riêng của những ai muốn theo Người. Nên tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta đạt tới là yêu tha nhân như chính Người đã yêu. 

(4o) Đức Mến không phải do nỗ lực của chúng ta mà có, nhưng là hoa trái của Thánh Thần. Do đó, chúng ta phải cầu xin Thánh Thần Thiên Chúa ban Ơn trọng đại ấy cho chúng ta. Không có Đức Mến thì chúng ta chỉ là con số không khổng lồ. Có Đức Mến thì chúng ta mới biết sống tinh thần con cái và người tự do đối với Thiên Chúa là Cha và là nguồn mạch Tình Yêu. Có Đức Mến thì chúng ta mới có các nhân đức khác như nhẫn nhục, hiền hậu, khiêm nhu, vô vị lợi, tha thứ, tin tưởng, chịu đựng (xem 1 Cr 13,4-7). Có Đức Mến thì chúng ta mới có Niềm Vui, Bình An và Lòng Xót Thương đối với những người yếu đuối, kém may mắn và khốn khổ như / hơn chúng ta. Có Đức Mến thì chúng ta mới biết sống tử tế với mọi người, phục vụ con người và cộng đồng cách vô vị lợi và quảng đại. 

2. Gia đình Công giáo sống Đức Mến Kitô giáo

2.1 Đức Mến Kitô giáo khác xa và vượt trổi hơn tình yêu thương gia đình ruột thịt bội phần

Qua phần giáo lý về Đức Mến Kitô giáo và phần giải thích về giáo lý về Đức Mến ấy thì điều ghi nhận đầu tiên là: Đức Mến Kitô giáo khác xa và vượt trổi hơn tình yêu thương gia đình ruột thịt bội phần. Trong Phúc âm Chúa Giêsu cũng đã xác nhận: Nếu chúng ta chỉ yêu những người yêu chúng ta và làm ơn cho những kẻ làm ơn cho chúng ta, thì chúng ta chẳng hơn gì lương dân là những người chưa nhận biết Chúa, chưa biết giới răn của Chúa. Ý Chúa Giêsu là chúng ta phải yêu tha nhân vì Thiên Chúa và với mức độ rất cao là yêu người lân cận như chính mình hoặc yêu người lân cận như Chúa Giêsu Kitô đã yêu! Vì thế mà có ngay ghi nhận thứ hai là không dễ gì và không mấy ai trong chúng ta có được Đức Mến!

2.2 Đức Mến có rất nhiều cản trở

Suy nghĩ và kiểm điểm nội tâm một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ thấy Đức Mến Kitô giáo có khá nhiều cản trở:

  • Cản trở thứ nhất là rất nhiều người / gia đình Kitô hữu thiếu sự hiểu biết về Đức Mến.
  • Cản trở thứ hai là rất nhiều người / gia đình Kitô hữu lẫn lộn Đức Mến với tình yêu thương gia đình ruột thịt hoặc với việc bố thí ít tiền còm cho người nghèo.
  • Cản trở thứ ba là rất nhiều người / gia đình Kitô hữu tưởng lầm là tự mình có thể có được Đức Mến mà không nhận thức đúng đắn là chính Chúa Thánh Thần mới là Đấng ban Đức Mến cho những ai Người muốn, cho những ai cầu xin Người.
  • Cản trở thứ bốn là rất nhiều người / gia đình Kitô hữu thiếu cầu nguyện và cầu nguyện không đúng đối tượngvì rất nhiều người / gia đình Kitô hữu chỉ xin những ơn phần xác và nặng tính vật chất chứ mấy ai quan tâm đến việc cầu xin Ơn Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến đều là những Ơn Đặc Biệt, Ơn Siêu Nhiên của Thiên Chúa.

2.3 Tự kiểm về Cách Sống Đức Mến

Mỗi người / gia đình Công giáo hãy kiểm điểm xem mình thể hiện hay sống Đức Mến Kitô giáo như thế nào? Câu hỏi được đặt ta là: Trong cuộc sống thường ngày, nhất là trong những lúc khổ đau, bệnh tật, tai ương, hoạn nạn:

  • Chúng ta có yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình không? 
  • Chúng ta có thật sự yêu thương người lân cận như chính mình không? 
  • Chúng ta có năng tha thiết cầu xin Thánh Thần ban Ơn Đức Mến cho chúng ta không?
  • Chúng ta có khát khao nên giống Chúa Giêsu Kitô và hằng ngày có cố gắng sống yêu thương như Người không?

KẾT LUẬN 

Để kết luận bài này thiết tưởng không gì tốt hơn là chúng ta dành vài phút suy niệm lời của Thánh Tông Đồ nói về Đức Mến Kitô giáo: 

“Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có Đức Mến, thì tôi chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.
“Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có cả Đức Tin đến chuyển núi dời non, mà không có Đức Mến, thì tôi chẳng là gì.
“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.”
 (1 Cr 13,1-3).

Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng con xin Chúa ban cho chúng con Ơn Đức Tin, Ơn Đức Cậy và nhất là Ơn Đức Mến để chúng con biết yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận như Ý Chúa muốn! 

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã đến trần gian để mặc khải và thể hiện Tình Yêu của Thiên Chúa, xin dạy chúng con biết Yêu Mến Cha và Yêu Thương anh em như Chúa!


Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: