Phụng Ca Lễ Hiển Linh 2023

07/01/2023

Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính:

Nhập lễ:

=> Chúa hiển linh

=> Ngày ánh sáng

Đáp ca:

=> Thánh vịnh 71 và Alleluia

=> Thánh vịnh 71

Dâng lễ:

=> Lễ vật hiển linh

=> Tâm tình hòa bình

Hiệp lễ:

=> Lễ hiển linh

=> Chúng tôi đã thấy

=> Niềm tin lên đường

Tạ lễ:

=> Ba Vua lên đường

=> Chúa thương chúng ta

Nguồn: Ban Thánh Nhạc TGP Huế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: