Phóng sự đặc biệt về chuyến tông du Phi Châu: Đức Thánh Cha gặp gỡ các tổ chức bái ái Congo

Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô chiều ngày 01 tháng Hai vừa qua, tại thủ đô Congo, cũng diễn ra tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh: đó là cuộc gặp gỡ lúc 6 giờ 30 chiều, với đại diện của 6 tổ chức bác ái hoạt động tại Cộng Hoà Dân chủ Congo. Đó là tổ chức Telema Ongenge, Những người Phong cùi ở nhà thương dela Rive, Hội Fasta, Trung Tâm Giấc Mơ, những người câm điếc ở làng Bondeko, người mù thuộc các trường học Ngọn lửa nhỏ thuộc Phong trào Focolare, Tổ ấm, và sau cùng là các nữ đan sĩ dòng Trappiste ở Mvanda.

Hoạt động của các tổ chức này được trình bày vắn tắt cho Đức Thánh Cha, trước khi ngài ngỏ lời với mọi người.


© 2020 – VietCatholic Network – Designed by J.B. Đặng Minh An

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: