TĐCTT Lịch Sinh Hoạt tuần 5-11/2/2023

Tháng 2ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For parishes – Cầu cho các giáo xứ
We pray that parishes, placing communion at the centre, may increasingly become communities of faith, fraternity and welcome towards those most in need.

Chúng ta hãy cầu xin cho các giáo xứ, đặt hiệp thông làm trọng tâm, càng trở thành những cộng đồng đức tin, huynh đệ và biết đón nhận những ai đang thiếu thốn cần giúp đỡ nhất.

– Ngày 5:        Lễ Thánh AgathaQuan Thày của Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA)

– Ngày 6:        Sinh Nhật của chị Lê Phượng Khánh, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Baltimore MD)

– Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Lê Ren, TĐCTT XXXVII – 2019 (GP Rochester NY)

– Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

– Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Dương Thanh Hà, TĐCTT III – 2011 (TGP Philadelphia PA), Chị Phạm Thị Lữ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA);

                    Chị Đoàn Nguyễn Hà, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX); Chị Lê Thị Hương, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose, CA); Chị Mai Thị Gái, TĐCTT XXXXII – 2019 (GP Rochester, NY)

– Ngày 11:      Lễ Mẹ Lộ Đức

     Sinh Nhật Chị Thành Thanh Vân TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: