Tặng trao sự sống và cứu sống

09/02/2023

“Vì lời bà nói đó!”.

Trong một số ngôn ngữ như Pháp, Đức, Latin, Tây Ban Nha… người ta phân biệt “giới tính của từ ngữ”; ‘giống đực, giống cái’ và thậm chí, ‘giống trung’. Chẳng hạn, trong tiếng Latin, “Nhân loại, Humanitas” là giống cái; “Hội Thánh, Ecclesia”, giống cái; “Cộng đoàn, Communitas”, giống cái; “Giáo xứ, Paroissia”, giống cái; “Gia đình, Familia”, giống cái; và cả “Linh hồn, Anima” giống cái… Đó là ‘những đứa con gái’ cần được xót thương của Đức Maria như cô con gái khốn khổ của bà mẹ ngoại giáo trong Tin Mừng hôm nay khiến bà phải đến xin Chúa Giêsu chữa lành. Đó là những đứa con khốn cùng cách này cách khác. Như bà mẹ kia, Mẹ Maria cũng đêm ngày van vỉ Thiên Chúa ‘tặng trao sự sống và cứu sống’ cho các con mình.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật trùng hợp, Lời Chúa hôm nay nói đến hai người mẹ: một người mẹ Cựu Ước; một người mẹ Tân Ước. Người mẹ Cựu Ước được Thiên Chúa ‘tặng trao sự sống’, người mẹ Tân Ước được Chúa Giêsu ‘cứu sống’ con bà. Điều đó cho phép chúng ta, chiêm ngắm một Thiên Chúa, Đấng ‘tặng trao sự sống và cứu sống’.

Sách Sáng Thế tường thuật câu chuyện ly kỳ khi Thiên Chúa ‘tặng trao sự sống’ cho Eva, mẹ chúng sinh. Không đơn giản chút nào, một điều gì đó rất thú vị ở đây! Để có thể ‘mượn khéo’ một cái gì đó của Ađam, rất có thể ngoài ý muốn của ông, “Thiên Chúa phải khiến ông ngủ say; khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn” để làm nên người mẹ đầu tiên ấy. Với chi tiết này, chúng ta có thể nghĩ đến Mẹ Maria. Thiên Chúa không chỉ ‘tặng trao sự sống’ cho Maria như cho Eva, bà tổ; nhưng qua Mẹ, Ngài ‘tặng trao Đấng Ban Sự Sống’ cho trần gian được sống, Giêsu Kitô, quả phúc lòng Mẹ. Đấng hiến trao mạng sống, Đấng Cứu Độ, vốn sẽ là quà tặng vĩ đại hơn tất cả các quà tặng của mọi bà mẹ trên thế gian có thể ‘nhận và trao’ cộng lại.

Tiếp đến, bà mẹ Tân Ước. Đây là một bà mẹ ngoại giáo đang mon men đến với Chúa Giêsu; bà phục lạy, khẩn cầu Ngài chữa cho con gái bà khỏi quỷ dữ. Chúa Giêsu trả lời, “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho cún”. Nhưng bà ấy thưa, “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các cún con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Ôi, không thể tin được, một người ngoại giáo đã nói lên một chân lý! Rằng, không ai xứng đáng với ơn Chúa cả! Trước Thiên Chúa, chẳng ai là xứng đáng! Đối diện một lòng tin và sự khiêm tốn của một người vốn chấp nhận sự hư không của mình, chấp nhận ngang hàng với những con vật dưới gầm bàn, Chúa Giêsu phải đầu hàng! Vì vậy, Ngài phải ‘cứu sống’, “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà”. Tuyệt vời thay!

Anh Chị em,

“Vì lời bà nói đó!”. Mẹ Maria vẫn đang chuyển cầu cho chúng ta, những con trai con gái của Mẹ! Và chắc hẳn cả “nhân loại, cả Hội Thánh, các cộng đoàn, các giáo xứ, các gia đình và bao linh hồn”; trong đó, có bạn và tôi, những con người đang rên xiết vì đau đớn, vì quỷ ám, tội lỗi hay bệnh tật… Và chúng ta tin rằng, để chúng ta có thể sống đến ngày hôm nay, thì Mẹ Maria hẳn cũng đã kì kèo, nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta bao ơn lành mà Mẹ biết chúng ta cần. Thế nhưng, một trong những gì Đức Mẹ biết chúng ta cần hơn cả, là chính Chúa Giêsu, Đấng ‘tặng trao sự sống và cứu sống’, Con của Mẹ. Ước gì bạn và tôi, chúng ta biết chạy đến với Mẹ mỗi ngày, níu áo Mẹ, van xin Mẹ; Mẹ sẽ không bao giờ đứng xa đứa con đáng thương của mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, qua Mẹ Maria, Chúa đã ‘tặng trao sự sống và cứu sống’ con bao lần; tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ. Cho con biết dâng mình, dâng gia đình, cộng đoàn con cho Mẹ mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: