TĐCTT – Quĩ Bác Ái 2023 đã được chuyển ngân về VN

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta được dịp hàng năm gây quĩ Bác Ái vào Tháng 2 cho Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân 11/2/2023.

Như em đã thông báo là chúng em sẽ chuyển ngân về cho 3 dòng nữ số tiên được chúng ta phân tặng vào chính Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân này.

Trong email kính báo cho từng dòngchúng em đã kèm theo cả tờ biên nhận của nhà băng Wells Fargo của chúng ta, The Viet Apostolate of Divine Mercy,

như quí AC thấy ở cuối email em gửi đây:

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

em tĩnh

Kinh Sơ TPT Dòng MTG Vinh Nguyễn Thị Nga / Dòng MTG Thủ Đức Bùi Thị Ngọc Yến / Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang Xuân An

Như chúng con đã hẹn chuyển ngân về VN vào đúng ngày 11/2/2023, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân.

Đúng thế, vào nửa đêm về sáng bên VN ngày 11/2, tức bên HK mới là hơn 9 giờ sáng Thứ Sáu mùng 10/2, 

chúng con đã chuyển ngân về cho Sr. từ nhà băng Wells Fargo của Nhóm TĐCTT chúng con là The Viet Apostolate of Divine Mercy.

Chúng con xin gửi kèm theo đây biên nhận từ nhà băng của chúng con, và nếu không gì thay đổi hay trục trặc,

quí Sr. sẽ nhận được số tiền 4 ngàn MK (Dòng MTG Vinh) / 4 ngàn 500 MK (Dòng MTG Thủ Đức) và 2 ngàn MK (Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang)

của chúng con vào cuối tuần sau, tức sau 5 ngày làm việc, có thể sớm hơn.

Khi quí Sr. nhận được thì cung cấp cho chúng con Chứng Nhận Thư về số tiền này, tiếng Việt hay Tiếng Anh tùy nghi, 

với ấn ký ở cuối chứng thư mà ở trên đầu có in sẵn tên Dòng của Sr. kèm theo địa chỉ dòng của Sr. nhé. 

Chúng con cám ơn Sr. nhiều. Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của Quí Sr. trong cuộc đời tận hiến tu trì.TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

From: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>

Date: Sat, Feb 11, 2023 at 2:13 AM
Subject: Re: Cơ Sở Chăm Sóc – Giáo Dục Trẻ Em Khuyết Tật Sao Mai Nha Trang
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào Anh Chị,

Các chị em trong Dòng hết lòng cám ơn Anh Chị và Hội với trái tim yêu thương quảng đại đã cùng chung lòng, 

chung tay với chúng em để xoa dịu nỗi đau và sưởi ấm những mãnh đời bất hạnh. 

Khi nhận được tiền, Nhà Dòng sẽ ký và gởi chứng nhận thư lại cho Anh Chị qua email.

Cầu xin Thiên Chúa nhân lành, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ luôn thương yêu ban tràn đầy ân sủng và bình an 

cho Anh Chị và Gia đình cùng với các thành viên trong Hội.

Trân trọng tri ân

Em Nt Xuân An   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: