CÁO PHÓ: Cha Cố Phê-rô Phan Thanh Điềm

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

CHA CỐ PHÊ-RÔ PHAN THANH ĐIỀM

Sinh ngày: 16/03/1952

Tại: Campuchia

đã hoàn tất cuộc đời dương thế ngày 14/02/2023

Hưởng thọ: 71 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 09g30 

thứ Năm ngày 16/02/2023, 

tại nhà thờ giáo xứ Phú Vĩnh, hạt Châu Đốc, Gp. Long Xuyên

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ 

cầu cho linh hồn Cha Cố Phero

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Phero 

mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 14/02/2023

TGM kính báo

TIỂU SỨ CHA CỐ PHERO PHAN THANH ĐIỀM

CHA CỐ PHERO PHAN THANH ĐIỀM

Sinh ngày: 16/03/1952

Tại: Campuchia

Vào Tiểu chủng viện: Cái Răng năm: 1965, thuộc giáo phận: Cần Thơ

Vào Đại Chủng viện: Tôma, năm 1973

Chịu chức linh mục ngày: 31-1-1992, Tại: Nhà thờ Chánh Toà LX

Do Đức cha: GB. Bùi Tuần

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

– Chợ Mới: 1992- 8/1992

– Tân Châu: 1992 – 1996

– Phú Vĩnh: 1996 – 2023

Qua đời ngày: 14/02/2023

Tại giáo xứ Phú Vĩnh

Lễ an táng ngày: 16/02/2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: