TĐCTT Đại Hội II 2023 Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động

 • “Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)
  Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  
  Em đã chính thức thông báo về Đại Hội TĐCTT II 2023 này ở trong email ngày 4/10/2022,ngày áp Lễ Thánh Faustina, Quan thày của Nhóm TĐCTT chúng ta.Từ đó đến nay, em vẫn tiếp tục làm việc cho đại hội quan trọng 5 năm 1 lần này.Ở chỗ, em (và nhà em) đã tham quan địa điểm tổ chức và em đã phác họa chương trình.

  Hôm nay em tiếp tục phổ biến thêm về Đại Hội II TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động,để quí AC nói chung, nhất là quí AC ở xa, liệu book ngày tháng và vé máy bay, cho đại cuộc này nhé.

  Trong cái link dưới đây, Quí AC sẽ thấy 2 phần: Phần đầu là chương trình đại hội và phần sau là toàn bộ hình ảnh ở địa điểm đại hội.TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10                                                                 Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
  em tĩnh
  Trong cái link, ở phần cuối là khoản Nội Qui về Đại Hội liên quan đến việc bầu Ban Phục Vụ Trung Ương,xin quí AC nói chung, nhất là quí Anh Chị đang đảm trách phục vụ các nhóm địa phương làm ơn chú ý và áp dụng cho đúng nhé.Cám ơn quí AC.

  — 
  You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
  To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
  To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHowawreRf9eAz6Yc7LK92yTDSnJeRRGTN-sO9WWZ6FHFw%40mail.gmail.com.
  For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
 • Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>UnsubscribeTo:ltxc-tdctt@googlegroups.comFri, Feb 17 at 8:17 PMQuí AC TĐCTT rất thân thương,Vì tính cách quan trọng của đại hội 5 năm mới có một lần của chúng ta,Em xin bổ túc thêm 3 chi tiết đặc biệt cho quí AC tham dự bằng máy bay để quí AC dễ dàng thực hiện nhé:
  1- Địa chỉ tổ chức đại hội:
  11316 Cypress Ave, Riverside, CA 92505
  2- Phi trường:Ontario (ONT) International Airport, các địa điểm đại hội khoảng 30 phút lái xe.Phi trường LAX cách 1 tiếng 30 phútPhi trường John Wayne ở Orange County cách 1 tiếng 15 phút3- Đưa đón:Thường quí AC sẽ đến vào chiều Thứ Năm ngày 5/10/2023 và sẽ được Ban Tiếp Tân đón thẳng về địa điểm đại hội.Nếu từ phi trường LAX ở Los Angeles vào giờ cao điểm kẹt xe sẽ mất 3 tiếng lái xe, phi trường John Wayne ở Orange County cũng thế.Chúng ta cố gắng đến ngay chiều Thứ Năm để tham dự đầy đủ chương trình Đại Hội từ đầu đến cuối.Anh chị em nào muốn thăm thân nhân hay thân hữu nên để sau Đại Hội nhé.Xin Thánh Faustina Quan Thày và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập chuyển cầu cho Đại Hội II – 2023 của chúng ta được nên trọn Thánh ý Chúa!em tĩnhOn Fri, Feb 17, 2023 at 12:46 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:
  “Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)
  Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  
  Em đã chính thức thông báo về Đại Hội TĐCTT II 2023 này ở trong email ngày 4/10/2022,ngày áp Lễ Thánh Faustina, Quan thày của Nhóm TĐCTT chúng ta.Từ đó đến nay, em vẫn tiếp tục làm việc cho đại hội quan trọng 5 năm 1 lần này.Ở chỗ, em (và nhà em) đã tham quan địa điểm tổ chức và em đã phác họa chương trình.

  Hôm nay em tiếp tục phổ biến thêm về Đại Hội II TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động,để quí AC nói chung, nhất là quí AC ở xa, liệu book ngày tháng và vé máy bay, cho đại cuộc này nhé.

  Trong cái link dưới đây, Quí AC sẽ thấy 2 phần: Phần đầu là chương trình đại hội và phần sau là toàn bộ hình ảnh ở địa điểm đại hội.TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10                                                                 Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
  em tĩnh
  Trong cái link, ở phần cuối là khoản Nội Qui về Đại Hội liên quan đến việc bầu Ban Phục Vụ Trung Ương,xin quí AC nói chung, nhất là quí Anh Chị đang đảm trách phục vụ các nhóm địa phương làm ơn chú ý và áp dụng cho đúng nhé.Cám ơn quí AC.

  — 
  You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
  To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
  To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrA%3DTzDNot%3D8zFhS-u0tiUaDWfy79q0Qwjfu2ASMUb6BA%40mail.gmail.com.Show original message

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: