TĐCTT Tham Dự Tiệc Gây Quĩ Đại Hội Thánh Mẫu 2023 của CD0 CG VN GP Orange

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Nhóm TĐCTT chúng ta đã được Giáo quyền Giáo Phận Orange CA chính thức công nhận là một Đoàn thể Công giáo Tiến hành từ ngày 17/7/2018.

Và Nhóm TĐCTT GP Orange cũng đã bắt đầu lộ dạng vào chính ngày Khánh Thành và Cung Hiến Thánh Tượng Mẹ Lavang đúng 3 năm sau, 17/7/2021.

Nhưng Nhóm TĐCTT ở Giáo hội địa phương có CĐ CG VN lớn nhất hải ngoại này chỉ bắt đầu chính thức hội nhập và sinh hoạt với cộng đồng này

từ ngày 21/6/2022 và đã chính thức tham dự, với tư cách là một đoàn thể của CĐ CG VN Gp Orange ngày 1/7/2022, Đại Hội Thánh Mẫu lần đầu tiên.

Ban Phục Vụ TĐCTT ở Cộng đồng này đã liên tục tham dự các phiên họp của Hội Đồng Mục Vụ từ ngày 21/6/2022 tới nay, một cách tích cực,

điển hình là đã tham dự Bữa Tiệc Gây Quĩ cho Đại Hội Thánh Mẫu II 2023 của Cộng đồng, bởi một số AC TĐCTT đại diện chung Nhóm.

Xin cám ơn quí AC đã tham dự: AC Thế Lan (Trưởng BPV), Chị Trần Mỹ Dung (Thủ Quĩ BPV), 2 Chị Trần Xuân Hường – Trần Xuân Huệ, và AC Ngô Trâm.

Với tâm tình hiệp thông và tạ ơn LTXC, xin mời quí TĐCTT theo dõi vài hình ảnh tiêu biểu kèm theo ghi chú cần thiết về riêng TĐCTT cũng như chung bữa tiệc sau đây:

AC Thế Lan và 2 vợ chồng chúng em đến sớm, từ 5:30 pm, trước 6 giờ, giờ ấn định nửa tiếng,

nên còn giờ chụp cảnh chính yếu của Bữa Tiệc gây quĩ cho Đại Hội Thánh Mẫu 2023, nơi sau đó hầu như không thể nào chen chân được nữa.

2 trong 7 nàng TĐCTT ở bữa tiệc gây quĩ ĐHTM 2023 diện áo dài “bảnh gái” duyên dáng VN lên trình diện với Mẹ La Vang để xin “cùng Mẹ lên đường”.

5 trong 10 người ở bàn số 73 (gần phông cảnh chính của bữa tiệc) của Nhóm TĐCTT – từ trái sang phải:

A. Ngô Chính, chồng Chị Ngô Trâm, chỗ trống của người chụp hình là em, nàng Thúy Nga, và AC Thế Lan

5 chị TĐCTT còn lại trong bàn tròn không thể chụp chung, từ trái sang phải: Quí Chị Nguyễn Nancy, Trần Xuân Huệ, Trần Xuân Hường, Trần Mỹ Dung và Ngô Trâm

Nhóm TĐCTT muốn đi thêm 2 người nữa là AC Tính Toàn nhưng đã hết chỗ.

Tuy nhiên, trong bữa tiệc này cũng có một số TĐCTT đi tham dự với tư cách đoàn thể khác, mà em chợt thấy được, bao gồm quí AC sau đây:

AC Long Hoa, AC Tính Toàn, AC Long Lan, Chị Trần Ngọc Huệ, Chị Tracy Phượng Vũ, Chị Nguyễn Phương Trinh, Chị Nguyễn Mary, Chị Nguyễn Tuyết, Chị Mai Chinh v.v.

Bữa tiệc gây quĩ cho Đại Hội Thánh Mẫu 14-15/7/2023, ĐHTM lần 2 của CĐ CG VN GP Orange Nam California, không ngờ đông đảo tham dự đến thế.

Chủ Tịch Cộng đồng Trần Anh Kiệt cho riêng em khi còn sớm chưa có ai mấy biết là đã phải bỏ mất trên 20 bàn vì không đủ chỗ ở nhà hàng.

Em đã đích thân đi xem bao nhiêu bàn thì thấy 80 bàn, tối đa bàn có thể kê ở nhà hàng cỡ lớn nhất Orange County là Diamond Seafood Palace III này.

Mỗi người tham dự góp 50 MK, nghĩa là mỗi bàn là 500 MK. Tất nhiên giá mỗi bàn không tới bằng đó, và số còn lại sẽ thuộc về quĩ ĐHTM 2023.

Chưa kể từng bàn đóng góp, và một số thương gia đóng góp (mỗi người cả chục ngàn MK), quí cha cũng đóng góp, và cả những đấu giá gây quĩ nữa.

Vào lúc 9 giờ 5 phút, khi bàn TĐCTT bắt đầu đứng lên chia tay nhau ra về thì nghe công bố tổng số tiền đã thâu được trên 150 ngàn MK,

trong đó, bàn của Nhóm TĐCTT đóng góp $1,710 MK, bao gồm cả 600 MK để bảo trợ cho 600/12,000 ghế cần thuê cho ngày ĐHTM 2023.

Tạ ơn LTXC đã cho tín hữu Công giáo Việt Nam nói chung vẫn có lòng biệt tôn Mẹ Maria,

                                                                                     như ở GP Orange CA, qua việc đông đảo hưởng ứng, đáp ứng và đóng góp cho ĐHTM 2023.                                                                                                                                                 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh


  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: