Toà Thánh công bố toàn bộ văn khố lịch sử trực tuyến “Người Do Thái”

22/02/2023

Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh đã hoàn thành việc sao chép dưới dạng kỹ thuật số bộ sưu tập, gồm 170 tập, lưu giữ thư của những người Do Thái từ khắp châu Âu yêu cầu Đức Giáo hoàng Piô XII giúp đỡ từ khi Đức Quốc xã bắt đầu cuộc bách hại người Do Thái.

Bộ tài liệu lịch sử “Người Do Thái” của Văn khố Lịch sử thuộc Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh– Phân bộ Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế (ASRS) – hiện có thể được tham khảo toàn bộ trên internet.

Bộ sưu tập bao gồm 170 tập, chứa các yêu cầu giúp đỡ của người Do Thái, cả người đã được rửa tội theo Công giáo và nhiều người không theo Công giáo, từ khắp châu Âu, gửi tới Đức Piô XII, từ khi cuộc đàn áp của các chính phủ phát xít bắt đầu vào những năm 1930 và 1940.

Vào ngày 23/6/2022, khoảng 70% tài liệu đã có thể được truy cập miễn phí trên internet. Giờ đây, quá trình sao chép bộ sưu tập dưới dạng kỹ thuật số đã hoàn tất, cho phép tham khảo trực tuyến đầy đủ các tài liệu được số hóa.

Bộ sưu tập đã được mở rộng với việc xuất bản ấn bản thứ hai, một phiên bản được mở rộng gồm danh sách tên của tất cả những người gửi thư xin trợ giúp, được tìm thấy trong hơn 2.500 tập tin tạo nên bộ sưu tập.

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: