Truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 22/02/2023

22/02/2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần của Đức Thánh Cha, từ Hội trường Phaolô VI – nội thành Vatican.

Các múi giờ:
– Giờ Roma: 8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: Đài Vatican News]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: