TĐCTT – Lịch Sinh Hoạt Tháng 3-2023

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sống qua một tháng đầu tiên của Năm 2023 bình an, 

cho dù thế giới loài người của chúng ta hiện nay vẫn đầy những biến động và bạo loạn khắp nơi khắp chốn, gây ra bởi cả nhên tai lẫn thiên tai.

Theo chiều hướng của Giáo Hội năm 2023 là “hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành – For synod Church: communion, participation and mission”,

Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục tin tưởng vào LTXC tiến sang thánh thứ 2 của năm 2023 này, bao gồm những ngày tháng (ở cuối email này) đáng chú ý liên quan đến:

1- Các biến cố chung của TĐCTT để tạ ơn LTXC;

2- Các ngày mừng sinh nhật, quan thày, kỷ niệm của quí Cha linh hướng và anh chị em TĐCTT để chúc mừng; và

3- Các ngày tưởng nhớ quí anh chị em TĐCTT đã ra đi trước chúng ta để cầu nguyện.

                                                                                                                                                  
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

Tháng 3

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ  

For victims of abuse – Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng
We pray for those who have suffered harm from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai từng chịu đựng tác hại bởi các phần tử của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy nơi Giáo Hội một đáp ứng cụ thể cho nỗi đớn đau và khổ đau của họ.

Hành trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 – TĐCTT ăn uống chung với cộng đoàn dân Chúa rồi sau đó sinh hoạt với các em Người Thượng ở Giáo điểm Đắc Pơ GP Kontum trưa ngày 27/9.

– Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Vũ Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA) & Hồ Hoa, TĐCTT XXXXVI – 2021 (MD TGP Washington)

– Ngày 2:        Sinh Nhật Anh Lý Minh, TĐCTT XI – 2014 (GP Orange CA), Chị Trịnh Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA);

                        Chị Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX); Anh Nguyễn John, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX); 

                       Chị Trần Thị Lệ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

– Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Như Hoàn,  TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Vũ Thị Cúc, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose CA)

– Ngày 4:        Nhóm TĐCTT được chính quyền công nhận danh xưng The Viet Apostolate of Divine Mercy 

                      như là một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi (Non-Profit Organization)

– Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Điệp Diana, TĐCTT VII – 2013 (GP Phoenix AZ), Chị Phạm Nguyễn Tuấn, TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington VA), 

                      Chị Nguyễn Thị Huệ, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX),  Chị Trần Thị Gấm, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), 

                      Chị Trần Phan Thị Hòa, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA

– Ngày 6:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Nhẫn Louis, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

– Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV – 2012 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn Thu, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY) và Anh Lý Châu 

                       Huỳnh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Francisco CA)

– Ngày 9:        Kỷ Niệm Khóa LTXC X (7-9/3/2014) 18 TĐCTT (TGP Galveston-Houston TX)

– Ngày 10:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Giang, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI), Chị Nguyễn Hoàng 

                       Mộng Thúy, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD); Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA

Kỷ niệm Khóa LTXC XXXV (9-10/3/2017) ở TGP Galveston-Houston TX có 7 TĐCTT Tuyên Hứa (10/3/2019)

– Ngày 11:      Sinh Nhật Anh Đinh Ngọc Duy, TĐCTT IV – 2012 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Tú, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Hồng Nga, 

                      TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA), Chị Trần Kim Ánh, TĐCTT XXVIII – 2018 (TGP Galveston-Houston TX)

– Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Vũ Thị Lượng, TĐCTT XVI – 2015 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Phạm Thị Nhi, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

– Ngày 13:      Sinh Nhật Anh Đỗ Nhuận, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA) & Chị Dung Thị Lê Dung,  TĐCTT XXXVIII – 2019 (GP Orange CA)

– Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Hải, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)          

– Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Huỳnh Ngọc Điệp, TĐCTT V – 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Nguyễn Thị Yến, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX),                                    Anh Nguyễn Văn Bắc, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX); Anh Trần Tất Đạt, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA).

– Ngày 16:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXVI (15-16/3/2019) 20 tân TĐCTT (GP Dallas và Forth Worth TX)

    Sinh Nhật Chị Trần Thị Kim Oanh, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

– Ngày 17-18: Khóa LTXC 2023 ở Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo ở GP Pensacola Florida

                        Kỷ Niệm Khóa LTXC VI (15-17/3/2013) – 24 TĐCTT (TGP Gal-Houston TX)

– Ngày 18:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ngọc Kim, TĐCTT V – 2013 (GP New Jersey NJ)

                       Kỷ niệm 3 năm giờ Kinh Trưa để cầu nguyện trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu 

                       ngay sau khi chính quyền CA ra lệnh phong tỏa để phòng tránh lây nhiễm đang lan tràn.

– Ngày 19:      Lễ Trọng Kính Thánh Giusekỷ niệm ĐTC Phanxicô đăng quang (được bầu giáo hoàng ngày 13/3/2013). Quan Thày 7 Cha và 38 anh.

GP Arlington VA 2Cha Vũ Minh Tiến, OP, AnhNguyễn Văn Huấn, TĐCTT IX – 2013; Anh Dương Thanh Dũng TĐCTT XXXXI – 2019

GP DallasCha Trịnh Đức Hòa & Anh Trần Trọng Lực, TĐCTT XXXVI 2019

GP Fortworth TX 4: Anh Vũ Kỳ Ronald, TĐCTT XVIII – 2016; Anh Mai Viết Địch, Anh Đinh Khánh & Anh Vũ Thiện, 3TĐCTT XXIV – 2017; 

                           Anh Phạm Văn Cơ, TĐCTT XXIX 2018; Anh Nguyễn Bích, TĐCTT XXXVI 2019

TGP Galveston-Houston TX 1: Anh Vũ Viết Hùng, TĐCTT XXIII – 2017

TGP Los Angeles CACha Nguyễn Tuấn Long, Linh Hướng TĐCTT Los Angeles CA;

GP Orange CA 10Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng TĐCTT và Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT; 

                           Anh Đinh Ngọc Duy và Nguyễn Văn Long, 2 TĐCTT IV – 2013; Anh Hoàng Hữu Tính, TĐCTT XII – 2014; Anh Võ Duy Linh, TĐCTT XII – 2014; 

                           Anh Trần Ngọc Bích & Anh Vũ Quốc Hiệp: 2 TĐCTT XV – 2015; Anh Đỗ Nhuận, Anh Phạm Long, 2 TĐCTT XX – 2016; 

                           Anh Hà Đại Thắng, Ôn Duy Anthony & Tống Quang Minh: 3 TĐCTT XXV – 2017; Vũ Đình Lung, TĐCTT XXXVII – 2019

TGP Philadelphia PACha Lê Thanh Huấn, CSsR, Anh Nguyễn Văn Hoàng, TĐCTT III – 2011 & Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V – 2013; 

                           Anh Trần Hùng Joseph, T ĐCTT XXXIX – 2019

GP Phoenix AZ 1Anh Nguyễn Đình Thanh, TĐCTT VII – 2013;

GP San Jose CACha Nguyễn Văn Tịnh, Anh Trần Hùng, 2TĐCTT XXVII – 2017;  Anh Bùi Quốc Dzoanh, Nguyễn Văn Kiên, 

                           Trần Michael, 3TĐCTT XXXIII – 2018

TGP Seattle WA 2: Anh Đỗ Kim Ngân & Anh Phạm Văn Đốc, 2TĐCTT VIII – 2013;

GP Rochester NY 3Anh Nguyễn Văn Thông, TĐCTT XIII – 2014; Anh Nguyễn Thanh Phong & Anh Trần Xuân, 2TĐCTT XVI – 2015; 

                            Phó Tế Nguyễn Bình Yên, TĐCTT XXXII – 2018; Anh Nguyễn Kim Điền, TĐCTT XXXXIV – 2021

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ái, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Chu Thủy Tiên, TĐCTT XVII – 2016 (GP Austin TX)

– Ngày 20:      Sinh Nhật  Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA; Chị   Nguyễn Phượng, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA)

– Ngày 22:      Sinh Nhật Anh Giuse Đinh Đông Phương, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA); Chị  Ngô Thị Hoan, TĐCTT XXXXVI – 2021 TGP Washington.

                       Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Giản qua đời thọ 74 tuổi.

– Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Huấn, TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington VA); Anh Bùi Quốc Dzoanh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA);

– Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Bùi Thị Hoa, TĐCTT XXXIV – 2018 (TGP Seattle WA)

– Ngày 25:      Lễ Mẹ được Truyền Tin Thụ Thai Lời Nhập Thể

Quan Thày Chị Mai Chinh, TĐCTT I – 2009 & Trần Liên Hương, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA)

Kỷ niệm lệ chia sẻ PVLC bằng audio với Nhóm TĐCTT 3 giờ chiều và phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa, và không ngờ ăn khách lạ lùng. 

                           Tạ ơn LTXC và TMTX

Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Kiên, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

– Ngày 26:      Sinh Nhật Anh Trương Phước Trung, TĐCTT I – 2009 (TGP Los Angeles CA) & Chị Nguyễn Tâm Huệ, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA) & 

                       Chị Lê Thanh Hương Teresa, TĐCTT XXVI – 2017 (MD TGP Washington); Anh Trần Trọng Lực, TĐCTT XXXV – 2019 (GP Dallas TX)

– Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Như Nhung, TĐCTT V – 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Hải Loan, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA);                                       Anh Nguyễn Văn Thưởng, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

– Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Ngô Kim Loan, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: