Khoá họp đầu năm 2023 của Ban Truyền thông TGP Huế

02/03/2023

Với mục đích nhìn nhận lại những hoạt động Mục vụ Truyền thông trong năm vừa qua, cũng như đề ra các cách thức đường hướng mới trong tương lai, Ban Truyền thông TGP Huế đã nhóm họp trong những ngày đầu năm 2023.

Buổi họp được bắt đầu lúc 09g30 sáng thứ Tư ngày 01.3.2023 tại Nhà xứ Giáo xứ Đốc Sơ. Chủ toạ buổi họp là Cha Phêrô Nguyễn Vũ – Trưởng ban Truyền thông TGP Huế. Về tham dự, có sự hiện diện và đóng góp của quý Cha Trưởng ban Truyền thông của các Giáo Hạt trong Tổng Giáo phận: Cha FX. Nguyễn Thiện Nhân (Hạt Hải Vân), Cha Giuse Phạm Đình Luận (Hạt Hương Quảng Phong), Cha Gioakim Trần Ngọc Chương (Hạt Hương Phú), Cha Giuse Trần Hữu Đạt (Hạt Thành phố Huế) Cha Cha Giuse Trần Đình Phước (Hạt Tuý Vân), cùng với Cha Giuse Mai Văn Nghiễm (Phụ tá Truyền thông TGP Huế), Cha Đaminh-Xuyên Vũ Ngọc Cương (Dòng Thánh Tâm). Ngoài ra, còn có quý Nữ tu thuộc các Hội dòng Mến Thánh Giá, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Con Đức Mẹ Đi Viếng và các anh chị em là cộng tác viên thường xuyên của Ban Truyền thông trong giáo phận.

Sau khi xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng đầu buổi họp, Cha Phêrô Nguyễn Vũ trình bày những hoạt động của Ban Truyền thông trong năm vừa qua cũng như giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19. Tiếp đó, ngài trình bày những đường hướng để phát triển trong tương lai với những chuyên mục mới: kênh Youtube HUE INFO chuyên đăng tải các video suy niệm Lời Chúa hằng ngày và các hoạt động trong giáo phận cũng như tin tức Giáo hội; tiến hành bắt đầu bấm máy loạt video lược sử các Giáo xứ; mở khoá đào tạo nhân sự Truyền thông ngắn hạn tại các Giáo hạt và giải quyết một số vướng mắt liên quan.

Sau phần trình bày của Cha trưởng ban, quý Cha, quý Nữ tu cùng các anh chị em cộng tác viên lần lượt chia sẻ những ý kiến đóng góp, xây dựng cũng như những góp ý cho Mục vụ Truyền thông của giáo phận. Quý Cha cùng các tham dự viên đặc biệt thao thức đến Khoá đào tạo nhân sự truyền thông theo từng Giáo hạt sẽ được tổ chức vào tháng 6 và tháng 7 năm nay, đó là điều cần thiết để giúp cho các Giáo xứ tìm ra những nhân tố nhiệt thành và có am hiểu ít nhiều hầu giúp ích cho công việc Truyền thông tại Giáo xứ mình theo đường hướng của Giáo hội và Giáo phận.

Tiếp tục, Cha Trưởng ban Truyền thông trình bày và gửi đến quý Cha cùng các tham dự viên bản Quy ước trong quá trình tác nghiệp của Ban Truyền thông để mọi người năm rõ cách thức làm việc, vận hành mỗi khi có sự kiện, đại lễ trong Tổng Giáo phận và tại các Giáo xứ, Hội dòng và các Ban ngành, Hội đoàn.

Buổi họp kết thúc với nhiều vướng mắt được giải quyết, nhiều hạng mục được củng cố, hoàn thiện và nhiều chuyên mục được đi vào hoạt động. Ước mong rằng Ban Truyền thông TGP Huế ngày càng có nhiều sáng kiến để loan báo Tin Mừng trong thời đại số, đồng thời chuyển tải cách hiệu quả tin tức của Giáo hội Hoàn vũ, Giáo hội tại Việt Nam và trong Tổng Giáo phận Huế. Và để làm được những điều đó, rất cần lời cầu nguyện cùng sự đóng góp, nâng đỡ và tham gia của mọi thành phần trong giáo phận.

Ban Truyền Thông TGP Huế

Xin xem thêm một số hình ảnh:

Kênh Youtue HUE INFO

Địa chỉ: https://www.youtube.com/@hueinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: