Liên HĐGM Á châu phát hành sách mới “Người dân Châu Á cùng đi với Chúa Giêsu”

03/03/2023

Bên lề khoá họp cấp châu lục của Giáo hội Á châu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, được tổ chức tại Bangkok, ngày 24/2/2023, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã phát hành một cuốn sách mới có tựa đề “Người dân Châu Á cùng đi với Chúa Giêsu”.

Cuốn sách dày 150 trang được biên tập bởi Cha George Plathottam, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký điều hành Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Chính cha Plathottam cũng đã giới thiệu cuốn sách với Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Cuốn sách có những hình ảnh và những suy tư về “Thượng Hội đồng về hiệp hành” được viết dưới các thể loại văn xuôi, thơ và nghệ thuật.

Cha Plathottam cho biết cuốn sách là thành quả nỗ lực của nhiều người từ khắp châu Á, những người đã đóng góp những chứng từ, suy tư, tác phẩm nghệ thuật và những câu chuyện.

Cuốn sách phản ánh về những thực tế khác nhau của châu Á và những thách đố đối với Giáo hội.

Đức Hồng Y Charles Maung Bo của Yangon gọi cuốn sách là “một hướng dẫn mục vụ để suy tư cho Giáo hội ở Châu Á.” (LICAS 02/03/2023)

Hồng Thủy 

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: