TĐCTT Cứu Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tường trình 10 Kết thúc

Tạ ơn LTXC.

Sáng nay em đã tường trình lần thứ 10 cũng là lần tổng kết cho Quĩ Cứu Trợ nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây đúng 1 tháng.

Và tổng số tiền đóng góp của Nhóm TĐCTT chúng ta là $27,930.00, nghĩa là chỉ còn 70 MK nữa là đúng 28 ngàn MK.

Thú thật với quí anh chị, em muốn bỏ ra 70 MK nữa cho chẵn 28 ngàn MK, nhưng đã không làm, vì em mong ai chưa đóng góp bỗng chốc cho thêm thì hay hơn…

Không ngờ, sáng nay, sau lễ 9:30 sáng ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con, Chị Ngô Trinh đã tự động đưa cho em 100 MKthế là số tiền lên quá 28 ngànMK.

Vậy em xin báo lại với chung Nhóm TĐCTT chúng ta là Quĩ Cứu Trợ 2023 nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ là $28,030.00,một số tiềnlớn thứ 2

$28,030.00 trong các lần gây quĩ cứu trợ có tính cách quốc tế trên thế giới,chỉ sau lần cứu trợ đại dịch Ấn Độ năm 2021: 37 ngàn MK.

Sáng nay em cũng cho biết là số anh chị em TĐCTT đóng góp là 90/98, nhưng thật ra, nếu tính cặp TĐCTT và  Nhóm TĐCTT Rochester NY đóng góp chung,

thì con số TĐCTT đóng góp lên tới cả 100 anh chị em. Như thế, nếu Nhóm TĐCTT hiện nay tổng số phần tử là 830 người thì kể như 1/8 đóng góp. 

Và nếu số anh chị em ngoài nhóm, bao gồm thân nhân và thân hữu của TĐCTT, cùng với một số ở Cộng đoàn Rochester NY, tất cả khoảng tối đa là 20 người,

cộng với số 100 TĐCTT đóng góp lần này là 120 người đóng góp, thì trung bình mỗi người đóng góp 230 MK (cho chẵn).

Nếu 100 TĐCTT đóng góp 20 ngàn MK (cho chẵn), trong số $28,030 MK đóng góp cứu trợ lần này, thì trung bình mỗi TĐCTT đóng góp 200 MK.

Qua mỗi lần đóng góp chung, nhất là cho các nước khác, như Ấn Độ 2021 và Thổ Nhĩ Kỳ 2023, không phải VN, số tiền tổng kết càng làm tăng thêm lòng tin yêu nơi TĐCTT.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp nhất và phục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.

em tĩnh

On Sun, Mar 5, 2023 at 6:46 AM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo với Giáo Hội đồng hành 2023

Tạ ơn LTXC đã biến hóa ra nhiều từ 5 chiếc bánh thiện chí và 2 con cá đóng góp vật chất nhỏ bé của TĐCTT chúng ta,

để cứu trợ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, để rồi, cuối cùng, quĩ bác ái cứu trợ của TĐCTT đã lên trên 25 ngàn MK,

sau những đóng góp hậu chấn cho dù chiến dịch đóng góp đã kết thúc vào ngày 28/2/2023.

Sau đây là những đóng góp hậu chấn chúng em nhận được sau ngày 28/2/2023:

$0,100.00 – Chị Nguyễn Phượng, TĐCTT Virginia – bằng check qua bưu điện

$0,500.00 – Chị Châu Thị Trà, TĐCTT Virginia – bằng check qua bưu điện

$0,100.00 – Chị Trần Mỹ Dung, TĐCTT Virginia – bằng check qua bưu điện

$0,020.00 – Chị Nguyễn Kim Lan, TĐCTT Virginia – bằng check qua bưu điện

$0,020.00 – Chị Nguyễn Kim Liên, TĐCTT Virginia – bằng check qua bưu điện

$0,100.00 – Chị Khổng Quỳnh Trang, TĐCTT Virginia – bằng check qua bưu điện   

$0,500.00 – AC Hồng Phát, 2 TĐCTT TGP Los Angeles CA – bằng zelle

$0,100.00 – Chị Trần Tuyết Hồng, TĐCTT Orange County CA, bằng zelle

$0,200.00 – Anh Nguyễn Kiên, TĐCTT San Jose CA, bằng check qua bưu điện

$1,000.00 – AC King Evy, 2 TĐCTT Winchester CA, bằng check qua bưu điện

$0,100.00 – Chị Đỗ Kim Liên, TĐCTT Orange County CA – tiền mặt

$0,200.00 – Chị Trần Thị Nhuận, TĐCTT Orange County CA – tiền mặt

$0,100.00 – Chị Nguyễn Thị Mến, TĐCTT Orange County CA – tiền mặt

$0,100.00 – Chị Nguyễn Hồng Danh, TĐCTT Orange County CA – tiền mặt

$0,100.00 – Chị Đinh Thị Vân, TĐCTT Orange County CA – tiền mặt

$0,100.00 – Chị Trần Tú Anh Mary, TĐCTT Orange County CA – tiền mặt

$0,100.00 – AC Hoàng Tính, TĐCTT Orange County CA – tiền mặt

$0,200.00 – Chị Tống Thanh Liên, TĐCTT Orange County CA – tiền mặt

$0,300.00 – Chị ẩn danh, TĐCTT Maryland – bằng zelle

$3,940.00 – 

Tổng số tiền đóng góp đợt 10 hậu chấn sau ngày kết thúc 28/2

23,990.00 – Tổng số tiền đóng góp cả 9 lần trước được tường trình ngày Thứ Bảy 25/2/2023

27,930.00 – Tổng Quĩ Cứu Trợ bao gồm cả 10 lần đóng góp và được tường trình hôm nay

, Chúa Nhật 5/3/2023.

Không ngờ quĩ cứu trợ nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ lên đến gần 28 ngàn MK, tiếp ngay sau quĩ Bác Ái 2023 với số tiền đã đóng góp là $10,630.00, 

thế mà vẫn còn được một số tiền đóng góp dồi dào như thế, hơn cả lần cứu trợ nạn nhân bị động đất 15 ngàn MK ở Haiti cuối năm 2021, 

hơn cả cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Ukraina $18,635.00 năm 2022, thậm chí hơn cả cứu trợ nạn nhân đại dịch ở Việt Nam 25 ngàn MK năm 2021.

Qua những lần gây quĩ nội bộ như thế này, em càng cảm nhận thấy LTXC tiếp tục hiện diện trong chúng ta và tỏ hiện qua chúng ta.

Xin LTXC bù đắp cho quí anh chị đã đóng góp mới nhất được liệt kê trên đây, 

cũng như cho tất cả 90 anh chị TĐCTT và 18 thân nhân / thân hữu đã đóng góp liên tục ngay từ đầu,

bằng cách “ai đã có thì lại được ban thêm cho họ càng dư dật” (Mathêu 25:29).

Chúng em sẽ bắt đầu chuyển quĩ bác ái cứu trợ nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ này vào Thứ Hai ngày mai cho Caritas Thổ Nhĩ Kỳ,

và chúng em sẽ tường trình chung cho quí anh chị biết sau khi nhận được Chứng Nhận Thư của Caritas.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong “Thời điểm Thương Xót” (ĐTC Phanxicô) hiện nay.

em tĩnh

Xin theo dõi thêm tin tức và hình ảnh cuối cùng về trận động đt ở Thổ Nhĩ K, ở những cái links sau đây:

Nỗi đau không tìm thấy thân nhân sau động đất Thổ Nhĩ Kỳ

image.png

Một phụ nữ cầm ảnh người cháu mất tích sau thảm họa động đất ở tỉnh Hatay ngày 12/2. Ảnh: AFP 

Lại động đất làm hàng chục người bị thương, nhiều tòa nhà sập ở Thổ Nhĩ Kỳ

image.png

Quân đội tuần tra phòng chống cướp bóc tại khu nhà đổ nát vì động đất tại Antalya, nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/02/2023. AP – Unal Cam  

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHokJM8Ooc4_NBSuMRPB%2B8V_shp1gZOdXcqW4Y3eViKzQg%40mail.gmail.com.Show original message

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: