TĐCTT Nam CA cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng 3-2023

Quí TĐCTT Nam CA rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện giữa anh chị em TĐCTT chúng ta,

đặc biệt là qua các sinh hoạt đạo đức nội bộ hay  bác ái tông đồ của chúng ta.

Nếu LTXC đã hiện diện và tỏ hiện qua chúng ta nơi tổng quĩ $28,030.00 chúng ta đóng góp để cứu trợ các nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ,

thì LTXC cũng hiện diện và tỏ hiện qua những lần hội ngộ Thứ Bảy Đầu Tháng hàng tháng của chúng ta, nơi anh chị em tham dự,

nhờ đó, LTXC càng làm cho lòng của TĐCTT chúng ta “cảm thấy nóng lên” (Luca 24:32), khi chúng ta cùng nhau hồ hởi đóng góp cứu trợ

chính Chúa Kitô ở nơi thành phần nạn nhân thời cuộc, cả nhân tai lẫn thiên tai trên khắp thế giới, như Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn thực hiện.

Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta qua 2 giờ kinh chung với nhau hàng ngày, trung bình 30 anh chị em,

và trong Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng cũng trung bình 40 anh chị em. Xin cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh và quí anh chị đã tham dự.

Xin LTXC tiếp tục thấm nhập vào tâm hồn tin tưởng của TĐCTT chúng ta, một lòng tin tưởng được biến thành đức ái trọn hảo trong đời sống chúng ta.

em tĩnh

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và hiệp thông với nhau, xin mời quí AC theo dõi một số hình ảnh của Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/3/2023 dưới đây:

Vì là Mùa Chay nên áo khoác ngoài của Nhà Chầu / Nhà Tạm trên bàn thờ và khung cảnh được trưng bày trước bàn thờ đều là mầu tím,

mầu bộ đồng phục Mầu Tím Thương Xót cũng là Mầu Tím Đau Thương anh chị em TĐCTT tham dự Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Mùa Chay hàng năm.

Trong giờ Chầu Thánh Thể để đền tạ LTXC, thì có một số anh chị em cũng đền tạ Chúa một cách cụ thể là tìm về hòa giải với nơi Tòa LTXC ở Bí tích Giải tội,

thường kéo dài suốt giờ chầu, lần nào cũng thế.

Trong hình có 38 người, chưa kể em là người chụp, và AC Tính Toàn phải về lúc 4 giờ sau giờ Chầu Thánh Thể,

và 1 chị thân hữu đi với Chị Đỗ Kim Liên ra ngoài khi nhóm chụp hình sau Thánh lễ. Như thế, tất cả là 42 anh chị em. Tạ ơn LTXC

Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh, Vị Linh mục TĐCTT khóa LTXC 2017 ở San Jose CA, đang nằm ở trong một dưỡng viện ở Orange County cả nửa năm nay.

Sau Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 4/3/2023 ở Saint Patrick, hai vợ chúng em chúng em đã ghé thăm cha vào lúc 6 giờ.

Nhưng rất tiếc, dù còn giờ thăm tới 8 giờ tối, chúng em vẫn không thể thăm, đúng hơn, không được thăm, vì cha quá yếu mệt, có thăm cũng chỉ nhìn cha thôi.

Theo thân nhân của cha đã cho chúng em biết chỗ của cha, và 1 trong 2 người chúng em gặp sau khi họ từ phòng của cha ra, vì không được phép thăm nữa,

thì cha mới bị xưng phổi (pneumonia) từ nhà thương về; hiện nay cha cũng không ăn được bằng ống, ngoài nước biển IV được truyền vào người cha thôi.

Đầu tiên chúng em được xem 2 tấm hình của cha do một người mới thăm cha chụp được, chúng em không nhận ra cha, tưởng là một ông lão nào khác,

cho tới khi chúng em nhận được tấm hình từ chính người cháu của cha trên đây gửi cho chúng em qua tin nhắn trên đường chúng em về nhà.

Hy vọng, vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/2023, áp Chúa Nhật Lễ Lá, chúng em còn có thể được gặp cha kịp lần cuối, vì chẳng biết đâu bất ngờ Chúa gọi cha về…

Chúng em sẽ rủ cả Cha Nguyễn Đức Minh đến nữa, vì hai cha già quen biết nhau, và xin Cha Đức Minh làm phép xức dầu cho Cha Nguyễn Văn Tịnh.

Cha Nguyễn Văn Tịnh năm nay 91 tuổi, thua Cha Đức Minh 4 tuổi, nhưng lại chịu chức linh mục trước cha Đức Minh 4 năm.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho vị linh mục TĐCTT chúng ta đang trải qua cuộc khổ nạn cuối đời của ngài nhé.

On Tue, Feb 28, 2023 at 6:00 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta,

những tâm hồn TĐCTT gắn bó với LTXC nơi Bí Tích Thánh Thể 

cũng như với Trái Tim Vô Nhiễm Đồng Công Thương Xót Mẹ Maria của chúng ta,

hàng tháng có được một Ngày bonus ngọc ngà, đó là Thứ Bảy Đầu Tháng.

Thứ Bảy Đầu Tháng 3/2023 cuối tuần này là 4/3/2023, tại St Patrick, từ 2 đến 5 giờ chiều,

với lịch trình diễn tiến như sau:

1:45 – 2:00Qui tụ

2:00 – 3:00Sinh hoạt nội bộ (tin t

ức, thông báo và PVLC)

3:00 – 4:00: Chầu Thánh Thể cùng Mẹ Maria đền tạ LTXC và Trái Tim Thương Xót Mẹ.

4:00 – 5:00Thánh lễ Thứ Bảy kính Đức Mẹ 

Xin mặc đồng phục Mầu Tím Thương Xót vì trong Mùa Chay.

Xin mang theo cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương.

Ai muốn xin lễ làm ơn viết ý lễ rồi trao cho Anh Thế từ 2:00 đến 3:00 pm,

xin đừng làm như vậy vào lúc chúng ta đang Chầu Thánh Thể từ 3:00 đến 4:00 chiều.

Ai muốn xưng tội thì làm ơn đi xuống cuối nhà nguyện, ra ngoài, vòng sang cửa vào phòng áo và chờ tới phiên,

xin tránh đi lại trong nhà nguyện để khỏi gây chia trí khi chúng ta đang tập trung Chầu Thánh Thể.

Chầu Thánh Thể:

1- Thánh ca tôn thờ Thánh Thể (Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 230): 

Chỉ hát sau khi vị linh mục chủ sự đặt xong Mình Thánh trong Mặt Nhật trên bàn thờ

2- Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Chay (Chuỗi Ngọc Yêu Thương, trang 115-120): 

Phân nhiệm

    Đoạn Phúc Âm mở đầu từng chục: Anh Hà Đại Thắng;

    Đoạn Suy Niệm ngay sau Phúc Âm: Chị Tammie Thủy;

    Đoạn Cầu Xin ngay sau đoạn suy niệm: Tất cả

3- Thánh ca LTXC (

Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 258) 4-

 Thinh lặng 5 phút tâm sư với Chúa Giêsu Thánh Thể

4- Hát Cầu cho ĐGH, Tantum hay Đây Nhiệm Tích trước Phép lành Thánh Thể (Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 235-236)

5- Đọc Kinh Cầu Chúa Giêsu Thánh Thể (trước khi cất Thánh Thể vào Nhà Tạm – Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 240)

6- Thánh ca Đền tạ Đức Mẹ (trang 268)

DângThánh Lễ:

1- Nhập Lễ: Con Nay Trở Về(

Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 255)

2- Dâng Lễ: Như Hạt Miến(

Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 246)

3- Hiệp Lễ: Chúa Ở Lại(

Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 260)

4- Kết LễXin Vâng(

Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 267)

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con 

và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHp__yadiMiG-0dss%3D8TLPyLf%2Ba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: