Truyền hình trực tiếp Tiếp kiến chung thứ Tư ngày 8/3

07/03/2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt buổi Tiếp kiến chung hằng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô, thứ Tư ngày 8/3, tại quảng trường thánh Phêrô.

Thứ Tư ngày 8/3/2023 – tại quảng trường thánh Phêrô

Các múi giờ:
– California:                      23:45 (7/3)
– Roma :                           08:45
– Việt Nam :                     14:45
– Nhật Bản / Hàn Quốc : 16:45
– Sydney :                        18:45

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: