Giáo Hội Hiện Thế – Thời khoảng 6-8/3/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Căn cứ vàonhững gì Thiên Chúa tỏ mình ra, cho cả dân Ai Cập lẫn Do Thái

trong biến cố Xuất Hành (14:16-18,24-31):

16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra, 

cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. 

17 Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. 

Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. 

18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, 

khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

24 Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, ĐỨC CHÚA nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. 

25 Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. 

Quân Ai-cập bảo nhau : “Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, vì ĐỨC CHÚA chiến đấu chống lại ta để giúp chúng.”

30 Ngày đó, ĐỨC CHÚA đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi thây trên bờ biển. 

31 Ít-ra-en thấy ĐỨC CHÚA đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. 

Toàn dân Ít-ra-en kính sợ ĐỨC CHÚA, tin vào ĐỨC CHÚA, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người.Chúng ta hãy

tin tưởng vào Đấng Tối Cao, Vị Chủ tể

 lịch sử của loài người,Vị có thể tỏ mình ra qua những sự dữ do con người gây ra, để biến chúng thành sự lành, thành 

phần rỗi cho tất cả mọi người cũng như từng người,như Ngài cho mặt trời của

 Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mathêu 5:45).
Điển hình nhất là trong trường hợp Ngài cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, bằng cách làm cho cả 2 dân này tin vào Ngài (Xuất Hành 14:17-18,31):

17 Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. 

Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. 

18 Người Ai-cập sẽ nhận biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, 

31 Ít-ra-en thấy ĐỨC CHÚA đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. 

Toàn dân Ít-ra-en kính sợ ĐỨC CHÚA, tin vào ĐỨC CHÚA, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người.

Với tâm tình tin tưởng tràn đầy bình an, thậm chí còn có thể mang “vui mừng và hy vọng” đến cho thế giới ngày nay,chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế

 trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links sau đây:
GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 8/3 – ĐTC Phanxicô: Mọi người được rửa tội tham gia vào sứ mạng của Giáo hội

Đức Thánh Cha: Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu có sự bình đẳng giới

Đức Thánh Cha sẽ cử hành sáng kiến cầu nguyện “24 giờ cho Chúa” tại giáo xứ Đức

Đức Thánh Cha tinh giản cơ cấu quản trị Ngân hàng Vatican

Đức Thánh Cha: Phụ nữ có khả năng nói ba ngôn ngữ: Lý trí, trái tim và đôi tay

5 ngàn người tham dự Đàng Thánh Giá cầu nguyện cho những người di dân chết trên bờ biển Ý

HIỆN THẾ

Nga ‘ném’ tân binh vào ‘chảo lửa’ Ukraine chỉ với vũ khí thô sơ

Ukraine cáo buộc Nga bắn tù nhân không vũ trang

Stalin và Putin đều muốn ‘hủy diệt Ukraine’ vì theo một triết lý tàn khốc?

Liên Hợp Quốc nói cần 300 năm nữa để đạt bình đẳng giới

Người Thổ Nhĩ Kỳ gượng dậy sau thảm họa động đất

Công nghệ thần kinh: Giấc mơ hay ác mộng— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHqttK7ASZZdxsBkHcqXmg66owX4EVTUW-DFiWkwSkmXGg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: