TĐCTT San Jose Hội Ngộ Tháng 3

Xin chào bình minh Quí TĐCTT rất thân mến của em Ngày Thánh Mẫu hàng tuần hôm nay, Thứ Bảy 11/3/2023,

Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục hiện diện nơi những sinh hoạt của anh chị em TĐCTT chúng ta, dù ở địa phương nào,

như ở San Jose California chiều tối hôm qua, Thứ Sáu 10/3/2023, Thứ Sáu tuần 2 trong tháng, thời điểm hội ngộ của Nhóm TĐCTT SJ CA.

Cám ơn quí AC TĐCTT San Jose đã tiếp tục sinh hoạt hội ngộ hàng tháng: Chầu Chúa bằng Chuỗi Thương Xót và chia sẻ PVLC CN sau đó.

Tháng 3 này tuy ít anh chị em hơn, nhưng vẫn vui tươi và thân tình trong tinh thần chay tịnh để dọn mừng cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô Tử Giá Phục Sinh.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp nhất và sống đời tông đồ giáo dân của TĐCTT chúng ta nhé.

em tĩnh 

Thứ Sáu ngày mùng 10 tại Trung Tâm Công Giáo

Lần này ít hơn mọi lần, vì thiếu AC trưởng Đạt Hòa (đang ở VN) và nhóm AC Thanh Thưởng thánh ca;

và vì đang Mùa Chay nên cũng không có phần phụ họa nhâm nhi như thường lệ,

nhưng vẫn hân hoan hiệp thông để dọn mừng Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa!

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrAKP6x%2BfC7UR2_aZYGqXHWRnD%2Br%2BiR2%3D-ppzdKRuhznA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: