Truyền hình trực tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến chung thứ Tư 15/03

14/03/2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô thứ Tư ngày 15/03/2023.

Múi giờ:
– Giờ Roma:        8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: