Đức TGM Giuse định hướng hoạt động Caritas trong TGP Huế

17/03/2023

Ngày 16.03.2023, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế đã triệu tập cuộc họp khoáng đại Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Huế, nhằm định hướng lại hoạt động của Caritas Huế trong bối cảnh Giáo Hội Hiệp Hành theo tinh thần của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới 2023, và trong bối cảnh biến chuyển của xã hội.

Cuộc họp có sự tham dự của Cha Đaminh Phan Hưng – Tổng thư ký Hội Đồng Mục Vụ TGP Huế, Cha Giuse Hồ Thứ Giám đốc ĐCV Huế, Cha Giuse Đinh Tiến Đức, Bề Trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thể Huế, Cha Phêrô Nguyễn Thái Công, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm Huế, Cha Giuse Lê Văn Hồng, quản lý TGP Huế, Cha Gioakim Trần Minh Tín, Ban truyền thông Caritas Huế, đại diện của các dòng tu trong giáo phận và trưởng các ban ngành trực thuộc của Caritas Huế.

Khởi đầu bài Huấn từ, Đức TGM Giuse giới thiệu Cha Anrê Lê Minh Phú,  Tân Giám đốc Caritas Huế, và đồng thời Ngài cũng mời gọi Cha Giuse Lê Văn Hồng làm Phó Giám đốc Caritas Huế. Trong dịp này Ngài cũng cám ơn Cha Antôn Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Giám đốc Caritas Huế.

Kết thúc bài Huấn từ, Đức TGM Giuse đã định hướng: Thiết Lập Nhân Sự cho Caritas, hoạt động Y tế, mở quán cơm cho người nghèo.

Sau khi giải lao là phần thảo luận của các tham dự viên về định hướng mà Đức TGM Giuse đã đề ra.

Kế thúc cuộc họp, Đức TGM Giuse cùng tất cả các tham dự viên cùng nhau chụp hình lưu niệm và bữa cơm thân mật. Trước bữa cơm, Cha Anrê Tân Giám Đốc Caritas Huế đã thay mặt các tham dự viên mừng Bổn mạng Đức Tổng Giuse, Cha Giám đốc Đại Chủng Viện và Cha Quản lý TGP Huế.

Ban Truyền Thông Caritas Huế

Xin xem thêm một số hình ảnh:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: