Truyền hình trực tiếp Tiếp kiến chung thứ Tư 22/03/2023

21/03/2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung hằng tuần của Đức Thánh Cha tại Quảng trường thánh Phêrô, Roma.

Truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt buổi Tiếp kiến chung sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư ngày 22/03/2023.

Múi giờ:
– Giờ Roma: 8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: Đài Vatican News Tiếng Việt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: