Chúc Mừng Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể 25/3 và Dâng Mình Tận Hiến Cho Mẹ

Quí CRM THĐC rất thân mến trong Lòng Mẹ Đồng Công trong Năm Mừng Ngọc Khánh 70 Năm Khai Dòng 2023,
Hôm nay, Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể, 25/3/2023, một ngày chẳng những theo phụng vụ

ở bậc Lễ Trọng về Thánh Mẫu,mà còn là một ngày Lễ có tính cách lịch sử của Giáo Hội và thế giới nữa. Tại sao và ở chỗ nào?Xin thưa, vì vào ngày 25/3 này, năm 1984, 39 năm trước, 

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô IIđã hiệp cùng với toàn thể các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ tại Giáo đô Vatican,nhờ đó, Thiên Chúa đã giữ lời hứa,bắt đầuvới nhân vật 

Mikhail Gorbachev xuất hiện đúng

1 năm sau, 11/3/1985, từ đó đã tiến tới thời điểm

Nước Nga đã thực sự trở lại khi từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản ngày 25/12/1991.

image.png
image.png

Chưa hết, cũng liên quan đến Nước Nga 31 năm sau, năm 2022, một đại cường đã xua quân xâm chiếm Ukraine ngày 24/2,do đó ĐTC Phanxicô đã hiến dâng cả Nước Nga và Nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/2022.

image.png
image.png

Năm nay, vào cuối buổi triều kiến chung Thứ Tư 22/3/2023 vừa qua ngài kêu gọi chúng ta hãy tái tận hiến cho Đức Mẹ“Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi phó thác chính nghĩa hòa bình cho Nữ Vương Hòa Bình. Vì thế, tôi muốn mời gọi mỗi tín hữu và cộng đoàn, đặc biệt là các nhóm cầu nguyện, canh tân việc tận hiến cho Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 3 hàng năm, để Mẹ là Mẹ gìn giữ tất cả chúng ta trong sự hiệp nhất và bình an.”

Bởi vậy, em xin đề nghị với THĐC chúng ta, để hưởng ứng và đáp lại tiếng mời gọi của Chúa Kitô qua miệng của vị giáo hoàng đại diện Người trên trần gian hiện nay là ĐTC Phanxicô, từng người chúng ta đã từng tận hiến cho Mẹ khi vào Nhà Tập, nhân dịp này d

âng mình lại cho Mẹ bằng chính kính nguyện do Anh Cả là Đấng Sáng Lập Dòng của chúng ta 

đã soạn dọn cho Anh Em Dòng từ năm 1953 vẫn còn trong cuốn Kinh Nguyện Đồng Công ở sốkinh 55

sau đây:

Lạy Mẹ Đồng Trinh vô nhiễm tội! 

     Con là : …………………………. đến quỳ trước nhan thánh Mẹ  đây, 

con cảm thấy mình rất  khốn nạn tội lỗi, bất xứng mọi  bề , con thật lòng thống hối ăn năn. 

     Cùng với mọi bậc thần thánh trên trời, các người lành  dưới  thế,  

con  nhìn  nhận, con tung  hô  Mẹ  là  Mẹ  Ngôi  Hai  Thiên Chúa, là Nữ  Vương trời đất, là Đấng Đồng Công Cứu  Chuộc  loài  người.

Mẹ là chiến  thắng với hỏa ngục, là  Mẹ  nhân loại, là con đường tắt chắc chắn đến với Chúa. 

  Lạy Mẹ yêu mến! Này thế giới đang tràn ngập tội lỗi, xa  Đức Tin, thế giới vô thần duy vật,

 không  thèm  nhìn  nhận  Chúa  tạo  vật,  nguyên  do  là  vì  thế  giới  không nhìn nhận những thiên chức trọng đại của Mẹ, 

không nhìn nhận quyền  phép và lòng thương xót vô hạn Mẹ. 

     Lạy Mẹ ! Phần con, vì muốn hoàn toàn tùng phục mệnh lệnh Thiên Chúa, muốn thuộc trọn về Chúa Giêsu, muốn nên  thánh; 

vì con muốn được Tình yêu Chúa chiếm đoạt tâm hồn con hoàn toàn vô cùng tận, 

để quay trở thế giới về với Chúa, để cứu các  tội  nhân, cho các người ngoại giáo hàng  phục  Đức Tin, 

con thành thực tự đáy lòng, xin hiến dâng cho Trái Tim Mẹ trót mình con, hồn xác con, mọi của cải sản vật, tài năng trong  ngoài, 

hết mọi hành động quá khứ hiện tại và tương lai, mọi tư tưởng ước  muốn, với mọi công lênh sự nghiệp, 

xin Mẹ làm chủ điều khiển theo ý Mẹ. 

Con cũng xin dâng cho Trái Tim Mẹ mọi tính mê lăng loàn, mọi khuyết điểm, mọi tội lỗi, 

xin Mẹ tẩy trừ sửa chữa, để từ nay con không còn tự tình xúc phạm đến Chúa nữa. 

     Lạy Mẹ yêu mến! Vì giá  Máu Chúa đã đổ ra, vì những thống khổ đau thương Mẹ, 

xin Mẹ đoái nhận lễ vật hèn mọn con dâng cho Mẹ. 

Xin Mẹ  làm cho hồn xác con chóng nên Lễ Vật Toàn Thiêu cho Thánh Tâm Chúa. 

Xin Mẹ  làm cho thế  giới, các dân, các nước, hết mọi người chân nhận giá trị sự Hiến Toàn Thân cho Mẹ, 

để họ thực  hiện, cho  thế  giới chóng hòa bình, chiến tranh chóng chấm dứt, 

cho chóng đến ngày nước Mẹ trị đến, nước Chúa vinh quang, 

mọi người, mọi dân tộc đều hàng phục tung hô Chúa Cứu Thế, hiển vinh Mẹ đời đời. Amen. 

Đối với anh em THĐC chúng ta, chớ gì Trái Tim Mẹ Maria luôn là nơi cho chúng con nương náu và là đường dẫn chúng con đến cùng Thiên Chúa nhé.

em tâm phương– 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHrUk8PsACpn%2BiVEC2n4rr6sa7eCrDm%2Bc1eeQyLspMQCmw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: