TĐCTT Nam CA Tham Dự LTXC 2023 với CĐ CG VN GP Orange

XIN GỬI QUÍ AC TRỌN BỘ CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ LTXC Ở CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN ORANGE CHIỀU NGÀY MAI:

image.png

On Wed, Apr 12, 2023 at 8:58 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 

Chúa Nhật II Phục Sinh hay Chúa Nhật I sau Chúa Nhật Phục Sinh cũng thế, từ Đại Năm Thánh 2000,

đã được gọi là Chúa Nhật Lễ LTXC, do ĐTC GP II thiết lập vào cuối Lễ phong hiển thánh cho Chị Faustina ngày 30/4.

Cả một trào lưu hay phong trào tôn sùng LTXC đã nổi lên khắp nơi trên thế giới,

càng lúc càng nhiều và càng mạnh theo các biến động xẩy ra trên trần gian này khiến cho loài người càng đáng thương hơn bao giờ hết.

Nhóm TĐCTT chúng ta cũng xuất hiện vào thời điểm cao trào tôn sùng LTXC này, từ năm 2009,

và hằng năm cũng long trọng cử hành Lễ LTXC, bằng một buổi tĩnh tâm dọn mừng, cùng với Thánh Lễ mừng kèm theo cả tiệc mừng.

Tuy nhiên, năm 2023 này, chúng ta đã booked chỗ vào buổi chiều Thứ Bảy 15/4/2023, vọng Lễ LTXC hôm sau Chúa Nhật 16/4/2023,

nhưng em đã phải đổi lại ngay vào buổi sáng, sau khi biết được Cộng Đồng CG VN tổ chức từ 5 giờ chiều Lễ LTXC và Dòng Chúa Cứu Thế từ 3 giờ chiều cùng ngày.

Em đã email thông báo về buổi Tĩnh tâm và Lễ dâng cùng Tiệc mừng Lễ LTXC 2023 cho TĐCTT Nam California hồm Thứ Hai mùng 10/4/2023 vừa rồi.

Hôm nay em xin thông báo riêng về viẹc Nhóm TĐCTT tham dự với Cộng Đồng CG VN GP Orange để cử hành Lễ LTXC như sau:

Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô

Thời điểm: 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy 15/4/2023, bao gồm kiệu và Thánh Lễ.

                  Xin TĐCTT đến sớm lúc 5 giờ để có chỗ đậu xe và tập họp lại với nhau chung một chỗ trước khi đi kiệu 

                  – có cầm hiệu kỳ TĐCTT kèm theo cả banner cho Nhóm được Cộng đồng cung cấp như 2 lần trước

Đồng phục: Mầu Trắng Phục Sinh như đã mặc khi tham dự buổi tĩnh tâm của nhóm.

                  – Nhờ mặc đồng phục chúng ta sẽ dễ nhận ra nhau mà đến qui tụ lại một chỗ với nhau. 

Tham dự: Số TĐCTT em ước lượng tham dự là khoảng 30, nên em đã báo cho Cộng đồng gọi hỏi em chiều nay để biết mà giành chỗ trước cho nhóm.

Nhóm TĐCTT chúng ta thuộc về CĐ CG VN GP Orange nên chúng ta phải tham dự các sinh hoạt của CĐ và với CĐ,

còn ai muốn tham dự chương trình mừng Lễ LTXC ở Long Beach do Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức thì đi với tính cách cá nhân và tùy thời giờ thuận lợi của mình,

bởi các ngài tổ chức 2 ngày, từ 3 giờ chiều Thứ Bảy 15/4 đến chiều Chúa Nhật 16/4, do đó chúng ta có thể dự cả 2 nơi thì tốt hơn!

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHr-S%3Dp4s-h_XBuotycx95EK63xQw%3D10Wpvw%2Bqpgswg-%3Dg%40mail.gmail.com.Show original message

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: