Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh.

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 23-31

“Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em, và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều mà các thượng tế và kỳ lão đã nói. Vừa nghe thuật lại, họ đồng thanh cất tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Nhờ Thánh Thần, Chúa đã dùng miệng tổ phụ chúng con là Đavít tôi tớ Chúa mà phán: “Tại sao chư dân chấn động, và các nước lại mưu đồ chuyện luống công? Các vua thiên hạ đều nổi dậy, các thủ lãnh toa rập với nhau chống lại Chúa và Đấng Kitô của Người”. Vì quả thật, tại thành Giêrusalem này, Hêrôđê và Phongxiô Philatô đã liên kết với các dân ngoại và dân Israel, mà chống lại tôi tớ thánh của Chúa là Đức Giêsu, Đấng Chúa đã xức dầu, để thực hiện những điều mà quyền năng và ý định Chúa đã dự liệu từ trước. Và lạy Chúa, giờ đây, hãy xem họ đang đe doạ, và xin ban cho các tôi tớ Chúa được đầy lòng tin tưởng rao giảng lời Chúa, cùng xin Chúa giơ tay chữa lành các bệnh nhân, làm những dấu lạ, và những việc phi thường nhân danh Thánh Tử của Chúa là Đức Giêsu”.

Khi họ cầu nguyện xong, thì nơi họ đang tập họp liền chuyển động, mọi người được tràn đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 2, 1-3. 4-6. 7-9

Đáp: Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa (c. 13b).

1) Tại sao chư dân chấn động, và các nước mưu đồ chuyện luống công: các vua mặt đất cùng nổi dậy, và bậc quân vương nhất tề âm mưu phản nghịch Chúa và Đấng Kitô của Người. Họ nói: “Đập tan xiềng xích chúng ra, gông cùm chúng, hãy ném cho xa bọn mình”.

2) Đấng ngự trên thiên đình cười nhạo, Chúa mỉa mai cười chúng. Bấy giờ Người phán bảo chúng trong cơn thịnh nộ, và làm cho chúng rối loạn trong cơn lôi đình: “Nhưng Ta đã đặt vương nhi Ta trên núi Sion, núi thánh của Ta”.

3) Ta sẽ truyền rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và tận cùng cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng ra”.

ALLELUIA: Mt 23, 19 và 20

All. All. – Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. – All.

PHÚC ÂM: Ga 3, 1-8

“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”.

Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?”

Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời.

Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm 1: Được sinh ra từ trên

(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J)

Mùa Phục sinh là thời gian những người dự tòng lãnh bí tích Thanh Tẩy.

Tuy họ là những người đã lớn khôn trưởng thành,

nhưng bí tích Thanh Tẩy đưa họ vào một cuộc sống mới,

cuộc sống như trẻ thơ được sinh lại nhờ Thánh Thần.

Để bước vào cuộc đời này, cần có một người cha sinh ra mình.

Để vào Nước Thiên Chúa, con người cần được Cha trên trời sinh ra.

Con người có sự sống đời này khi Chúa còn ban hơi thở tự nhiên.

Con người có sự sống vĩnh cửu khi được Chúa ban Thần Khí.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự sinh ra bởi Thần khí, sinh ra từ trên.

Trong đêm tối, ông Nicôđêmô, một vị chức sắc của Thượng Hội Đồng,

đến gặp Đức Giêsu, người mà ông kính trọng gọi là Rabbi.

Ông tin Thầy Giêsu đến từ Thiên Chúa,

và vì Thầy có Thiên Chúa ở cùng nên Thầy mới làm được nhiều dấu lạ.

Có vẻ ông định hỏi Thầy về việc làm sao vào được Nước Thiên Chúa.

Đức Giêsu cho biết phải được sinh ra từ trên (anôthen).

Trong tiếng Hy-lạp, anôthen còn có nghĩa là lại, lần nữa.

Có lẽ vì thế mà Nicôđêmô tưởng là Đức Giêsu nói đến việc sinh lại.

Chính vì thế ông nêu lên thắc mắc:

“Một người đã già rồi, làm sao người ấy có thể được sinh lại lần nữa.”

Dĩ nhiên chúng ta không cần phải vào lòng mẹ lần thứ hai.

Nhưng kitô hữu thực sự phải là người đã được sinh ra bởi Thần Khí.

Tương tự như gió ở chung quanh ta.

Chúng ta chỉ có thể thấy những hậu quả của gió, nhưng không thấy được gió.

Người được sinh bởi Thần Khí cũng vậy.

Chúng ta cũng không rõ cách thức Thần Khí hoạt động nơi người ấy,

nhưng chúng ta nhìn thấy sự biến đổi sâu xa nơi cuộc đời mỗi người.

Mùa Phục sinh là thời gian của sự sống.

Chúng ta đã được sinh lại từ khi lãnh nhận Phép Rửa.

Hãy để cho sự  sống đó được làm mới lại và được lớn lên từng ngày.

Hãy để Thần Khí của Đấng Phục sinh nâng chúng ta lên cao,

để chúng ta thực sự là những người được sinh ra từ trên.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu phục sinh

xin ban cho con sự sống của Chúa,

sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa,

bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa,

niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa,

hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,

Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.

Suy Niệm 2: Bởi nước và Thần khí

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chịu phép rửa tội là cùng chết với Chúa Giêsu cho tội lỗi và con người cũ. Để được cùng sống lại với Người trong con người mới. Con người mới không còn sống theo xác thịt. Nhưng theo Thần Khí. Điều đó Chúa đã nói với Ni-cô-đê-mô nhưng ông không hiểu. Dù thông thái, nhưng chỉ là người hạ giới. Nên ông nghĩ sinh lại là phải trở vào lòng mẹ. Nhưng Chúa Giê-su nói về thượng giới. Sinh lại bởi ơn trên. Bởi nước và Thần Khí. Trước khi Chúa phục sinh, các Tông đồ cũng không hiểu. Nhưng sau ngày Chúa Phục Sinh, các ngài đã hiểu.

Các ngài đã sinh lại trong nước và Thần Khí. Đã được cưu mang qua những đau khổ. Từ những đau khổ do cuộc khổ nạn của Thầy Chí Thánh cho đến những đau khổ vì Thầy Chí Thánh. Từ những đau khổ do tính xác thịt yếu đuối cho đến những đau khổ sẵn sàng đón nhận vì tình yêu. Đó là một cuộc mang nặng đẻ đau.

Các ngài đã trở nên con người mới. Chúa Thánh Thần đến làm chấn động trái đất. Chuyển động lớn lao vì các Tông đồ chết đi cho con người cũ để sống cho con người mới. Từ bỏ con người xác thịt trần gian để sống theo Thần Khí với con người của thượng giới.

Trí óc mở ra nên các ngài am hiểu lời Kinh Thánh. Thấy tất cả Kinh Thánh đều ứng nghiệm vào Chúa Giê-su. Lời Thánh vịnh đã ứng nghiệm khi Phi-la-tô, Hê-rô-đê và các Thượng tế toa rập nhau kết án Chúa Giêsu. Họ tưởng họ đắc thắng. Không ngờ họ chỉ thi hành chương trình Thiên Chúa đã hoạch định từ trước.

Con người đổi mới nên các ngài chẳng còn sống cho xác thịt, cho chính mình. Chỉ sống cho Chúa Giê-su Ki-tô và vì Người mà thôi. Vì thế sẵn sàng và vui mừng chịu đau khổ vì Chúa.

Theo tác động của Thần Khí, các ngài mạnh dạn ra đi rao giảng Lời Chúa. Dù gặp biết bao gian nan khốn khó. Nhưng các ngài sẵn sàng chịu những thiệt thòi ở hạ giới. Vì các ngài đã thuộc thượng giới. Chỉ tìm vinh quang và hạnh phúc nơi thượng giới mà thôi.

Phần tôi, đã được chịu phép rửa, sinh lại bởi nước và Thần Khí. Tôi cũng phải noi gương các ngài. Không còn sống theo xác thịt với những toan tính trần tục. Hãy sống theo Thần Khí với nhãn quan thượng giới. này để được lại tất cả ở đời sau.

Suy niệm: 3 (Giáo Phận Phú Cường).

Trong lúc Đức Giêsu ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, Người đã đối thoại với rất nhiều hạng người, và đặc biệt nhất là cuộc đối thoại với Nicôđêmô vào ban đêm. Một cuộc đối thoại nhằm trao đổi về “ơn tái sinh”.

Chúng ta thấy Nicôđêmô là một người thuộc nhóm Biệt phái và là một thủ lãnh Do Thái, là người học cao hiểu rộng và có địa vị quan trọng trong xã hội, thế mà đêm khuya lại đến tìm gặp Chúa Giêsu. Qua đây chứng tỏ, ông là một con người rất ham thích học hỏi, có lòng hâm mộ sự thật, và muốn tìm kiếm chân lý.

Có thể, ông đã nhận thức được sự nông cạn về khía cạnh kiến thức của mình trước mặt Đức Giêsu. Vì lẽ sự thông minh của con người ví tựa như một ly nước đầy trước đại dương mênh mông của Thiên Chúa. Sự hạn hẹp đó nếu không được Thiên Chúa mặc khải thì chúng ta không thể nào hiểu được.

Hơn nữa lời khẳng định một cách dứt khoát và kiên quyết của Đức Giêsu: “ nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy nước Chúa” càng làm ông thắc mắc thêm, và làm cho ông bị cuốn hút vào vấn đề muốn biết về “ơn tái sinh”.

Như thế, đối với Đức Giêsu, điều kiện tiên quyết để được vào nước Trời là phải sinh ra bởi nước và Thần khí. Sinh ra bởi nước là lãnh nhận bí tích Rửa tội, gia nhập vào Hội thánh, là con cháu Abraham và cũng là con Thiên Chúa, là chi thể của Chúa Giêsu.

Quả thật, con người chúng ta được sinh ra về mặt thể lý, nhưng đã bị nhiễm tội nguyên tổ. Để được trở nên con Thiên Chúa, chúng ta cần phải được “sinh lại bởi ơn trên”. Bởi chưng, những gì thuộc về thế gian thì sẽ thuộc về thế gian: của cải, danh vọng hay quyền lực chỉ là hư vô, còn những gì thuộc về Thiên Chúa thì tồn tại vĩnh cửu.

Lời của Đức Giêsu trong trang Tin mừng hôm nay cũng mở ra một chân trời vô biên cho hết thảy những ai để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình bằng những gợi hứng và tác động. Bởi đời sống nội tâm không bao gồm một nhúm các đức tính tự nhiên hay tuân thủ một số thói quen đạo đức; nhưng nó là vấn đề biến đổi tận căn, là một cuộc tái sinh, bằng cách “cởi bỏ con người cũ, nếp sống cũ”. Sự biến đổi nội tâm này, trước hết, là nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, nhưng nó cũng đòi buộc chúng ta phải cộng tác, cũng như tự bản thân phải muốn được biến đổi, muốn được “tái sinh”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói “nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa”, xin cho chúng con biết sống bí tích Thánh tẩy bằng việc luôn thanh tẩy mình. Ước gì chúng con luôn được Chúa Thánh Thần tẩy rửa tội lỗi, ban ơn trợ giúp, và hoạt động trong chúng con; nhờ đó, chúng con được hiệp thông với sự sống thần linh của Thiên Chúa là Cha, và trở nên con cái của Ngài. Amen. 

Suy Niệm 4: Đức tin sẽ giúp ta nhận ra phép lạ

Ngày nay, chúng ta vẫn thường nghe, hay chứng kiến đây đó những phép lạ nhờ sự can thiệp của đấng này hay đấng nọ… Tuy nhiên, phép lạ có cần thiết cho đức tin của chúng ta hay không? Có phải do phép lạ mà chúng ta mới có đức tin hay nhờ đức tin mà chúng ta nhận ra phép lạ? Đây là điều chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài Tin Mừng hôm nay.

Thánh sử Gioan trình thuật câu chuyện giữa Đức Giêsu và Nicôđêmô. Sau khi Nicôđêmô chân nhận uy quyền của Đức Giêsu và tuyên xưng Ngài là Đấng bởi Thiên Chúa, ngay lập tức, Đức Giêsu đã dẫn ông từ những cảm nghiệm bên ngoài qua các dấu lạ đến việc đưa ông vào trọng tâm, nội dung và hệ quả của niềm tin.

Vì thế, điều cần đối với Nicôđêmô ở đây không phải là dừng lại ở những dấu lạ hay đưa ra một vài lời nhận định về Đức Giêsu, bởi những thứ đó chẳng đi đến đâu nếu không dẫn ông đến mầu nhiệm Nước Trời qua việc tái sinh bởi Nước và Thánh Thần. Tái sinh để trở về với một cuộc sống mới, lối suy nghĩ và hành xử mới. Nhất là cần có một tâm hồn thánh thiện, đơ sơ của trẻ thơ.

Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi Nicôđêmô một điều kiện lớn lao như vậy? Thưa, bởi vì ông vốn là một Pharisêu, vì thế, cần phải đi đến hành động cách chân thực, chứ không chỉ có niềm tin khơi khơi trên giấy tờ, sách vở như các đồng môn của ông!

Như vậy, điều cần đối với Nicôđêmô lúc này là: nhạy bén để nhận ra Chúa và thi hành những điều Ngài truyền dạy chứ không phải chỉ là người đứng bên ngoài để nhận định về những phép lạ cũng như những lời dạy của Ngài. Đồng thời, cần khám phá ra ý nghĩa sâu xa nơi các phép lạ và thay đổi đời sống, chứ không dừng lại ở những chuyện phi thường trước mắt.

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta cốt lõi về Bí tích Thánh Tẩy. Thật vậy, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được trở nên tạo vật mới nhờ mặc lấy Đức Kitô và thuộc về Ngài. Đây là điều hãnh diện cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, điều làm nên hạnh phúc lại không phụ thuộc hoàn toàn dựa trên dấu chỉ bề ngoài cho bằng một cuộc sống đạo thực sự được thúc đẩy từ bên trong nơi lòng mến.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con ơn can đảm để dám sống theo tinh thần của Chúa, và xin cho chúng con được ơn biến đổi từng ngày để xứng đáng là con Chúa và trở nên anh chị em với nhau. Amen.

Ngọc Biển SSP

Suy Niệm 5 : Tái sinh trong Chúa Kitô

(TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Con người được Thiên Chúa sinh ra từ muôn đời trong tình yêu. Nhưng tội lỗi đã huỷ hoại sự sống thần linh nơi con người. Vì thế ta cần phải được tái sinh trong Chúa Kitô, nhờ nước rửa tội và nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cuộc trao đổi thân tình giữa Chúa với ông Ni-cô-đê-mô, là một lời giải đáp cho con thấy được con đường và cũng là điều kiện thiết yếu cho những ai muốn bước vào Nước Thiên Chúa: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không sinh lại bởi Ơn Trên”.

Lạy Chúa, sự sống thân xác của con được hình thành bởi cha mẹ. Nhưng chính tình yêu Chúa đã sinh ra con, đã rửa con sạch mọi tội lỗi trong ngày con chịu bí tích Rửa Tội, đã nuôi con lớn mạnh bằng ơn Chúa Thánh Thần. Tất cả không do công khó của con, mà do hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban tặng. Thế mà lạy Chúa, những năm tháng qua, con đã vô ơn bội nghĩa, đã quên đi tình thương đó. Loài cây cỏ con biết bốn mùa thay lá, đơm bông kết trái cho con hưởng dùng. Còn con, tháng năm qua đi, con chỉ lo thay đổi cuộc sống vật chất, lo phát triển thân xác, thậm chí con tìm an nhàn một cách ích kỷ. Con đã để thân xác làm chủ đời sống linh hồn, an tâm sống trong tội lỗi. Chiếc áo tinh trắng của ngày đầu tiên trong đời Kitô hữu đã nhiều lần bị hoen ố. Con đã được tái sinh, nhưng rồi lại chết trong tội lỗi.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay quả là một cảnh tỉnh giúp con nghĩ lại. Xin Chúa giúp con ăn năn và quyết tâm trở về sống với Chúa. Trong những ngày trọng đại này, con đã được tái sinh trong Máu Chúa và được đón nhận sự sống lại của Chúa. Xin cho sự sống siêu nhiên của bí tích Rửa Tội được lớn mãi trong con. Con nguyện sẽ cố gắng bắt đầu một đời sống mới. Xin cho con được sống lại với Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Suy Niệm 6 : Kitô hữu phải được Thần Khí sinh ra 

(Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

Câu chuyện

Một hướng dẫn viên đi trong sa mạc Ả Rập được ca tụng là không bao giờ lạc đường. Anh luôn ôm theo một con chim bồ câu khôn lanh, dưới chân buộc sợi dây nhỏ.

Mỗi khi nghi ngờ hướng đi, anh thả chim ra và nó sẽ mau mắn chỉ đường cho anh. Nên anh được mệnh danh là “người chim”. Thánh Linh cũng là một bồ câu thần thiêng chỉ đường cho ta nếu ta bước theo Ngài.

Suy niệm

Tin Mừng xoay quanh cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô thuộc phái Pharisiêu, người có thế giá. Ông đến gặp Chúa Giêsu vào thời khắc lạ thường: “Người đến gặp Đức Giêsu ban đêm” (Ga 3,2; 7,50; 19,39), vì sợ các lãnh đạo khác dân biết, vì thế Gioan gọi ông trong Tin Mừng thứ tư là “môn đệ trong bóng tối” (Ga 19,39) của Chúa Giêsu.

Nicôđêmô mở đầu cuộc đối thoại bằng cách chào Đức Giêsu là vị thầy đến từ Thiên Chúa: “Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến” (Ga 3,2) như thế ông đã tin vào Chúa Giêsu và công nhận: “Chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”.

Với tấm lòng hướng thiện luôn tìm chân lý, Nicôđêmô để mình được Thần Khí Chúa dẫn dắt, như Chúa Giêsu mạc khải cho ông biết: Thần Khí Chúa hoạt động tự do nơi mỗi người như là làn gió muốn thổi đâu thì thổi (x. Ga 3,8), sau này thánh Phaolô quả quyết: “Ở đâu có Thần Khí của Chúa thì ở đó có tự do” (2Cr 3,17). Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho ông biết ông còn cần có một điều: “Sinh lại bởi nước và Thần Khí”. Chính Thần Khí sẽ đến với chúng ta và biến cải đời sống chúng ta theo ân sủng của Ngài.

Mỗi Kitô hữu đều đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần qua bí tích Rửa tội. Trong bí tích thánh này, ân sủng Chúa Thánh Thần làm cho đức tin và đời sống đạo đức của chúng ta lớn lên và trưởng thành, sinh hoa kết trái được thể hiện qua đức công bình, bác ái và niềm vui.

Ý lực sống: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8).

Suy Niệm 7 : Ông Niccôđêmô gặp Đức Giêsu

(Lm Giuse Đinh Lập Liễm)

1. Trong những người tin Đức Giêsu, một thành viên của Hội đồng cộng tọa, thuộc nhóm biệt phái, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa. Nhưng vì e ngại, không dám tỏ lòng tin công khai, ông đã tìm gặp Đức Giêsu lúc đêm khuya.

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô về ơn tái sinh.

2. Nicôđêmô là “một đầu mục của người Do thái”, nghĩa là về mặt xã hội ông là bậc cao niên đáng kính, về mặt tôn giáo ông là người có học thức và đạo đức. Dù vậy, ông vẫn tìm đến Đức Giêsu để học hỏi thêm.

Nhưng dầu sao ông vẫn còn vướng mắc thành kiến của người biệt phái và luật sĩ thời đó. Với sự hiểu biết Kinh Thánh, Nicôđêmô tưởng đã có thể sử dụng mớ kiến thức ấy để tìm hiểu về con người Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu đã đặt ông trước một thách đố mà ông không bao giờ ngờ trước. Ngài bảo ông phải tái sinh thì mới thực sự thấy và hiểu biết về con người của Ngài, ông phải tái sinh thì mới thực sự hiểu được Kinh Thánh, ông phải tái sinh  thì mới có thể trở thành con người mới với cái nhìn mới và sự cảm nhận mới.

3. Tư  tưởng tái sinh làm cho ông thắc mắc: không lẽ phải chui vào bụng mẹ để sinh lại sao? Nhưng Đức Giêsu đã giải thích cho ông hiểu từ ngữ tái sinh đó. Tái sinh mà Chúa muốn nói là cởi bỏ con người cũ, là trở thành như trẻ thơ, là hoàn toàn chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa, là khước từ ý muốn tự cứu lấy mình bằng những cố gắng, những lý lẽ và phương tiện riêng của mình. Qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu loan báo phép rửa mà Ngài sẽ thiết lập và ký thác cho Giáo hội. Nhờ phép rửa ấy, các Kitô hữu đã thực sự được tái sinh, họ sống bằng sự sống thần linh của Chúa, họ nhìn bằng cái nhìn của Chúa, họ mặc lấy chính những suy nghĩ của Chúa và yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa.

4. Ông Nicôđêmô là con người rất có thiện chí. Đức Giêu khen là ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. Nhưng dầu sao Ngài con phải chuẩn bị thêm cho ông và long trọng xác nhận với ông rằng để theo Chúa, con người không thể ỷ lại vào sự hiểu biết hay vào lý lẽ khôn ngoan của con người. Cần phải được biến đổi bởi nước và Thánh Thần. Cần phải khiêm tốn lãnh nhận ân sủng Chúa ban và vâng phục sự soi sáng của Chúa Thánh Thần: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần”. Bí tích rửa tội và ơn Chúa Thánh Thần là cửa ngõ mở vào Nước Thiên Chúa.

5. Một nhà đại thần bí Ấn độ nói về chính mình: “Tôi là một nhà cách mạng khi còn trẻ, và tất cả những gì tôi cầu nguyện với Chúa là: “Lạy Chúa, xin cho con quyền lực để cải tạo thế giới”.

Khi đến tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng nửa cuộc đời qua đi mà không một tâm hồn nào được thay đổi. Tôi đổi lại lời cầu: “Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để hoán cải tất cả  những người tiếp xúc với con”.

Bây giờ tôi đã già và gần kết thúc cuộc đời, tôi cảm thấy mình ngu dại biết bao. Lời cầu nguyện của tôi bây giờ là: “Lạy Chúa, xin cho con thiện chí  để hoán cải chính con”. Nếu tôi xin điều này ngay từ đầu, tôi đã không lãng phí cuộc đời” (Góp nhặt).

6. Như vậy, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu dạy chúng ta ý thức lại ơn tái sinh của chúng ta qua phép rửa trong nước và Thánh Thần, và nhờ đó, chúng ta cần đổi mới, phải từ bỏ con người cũ là mê theo xác thịt, mà mặc lấy con người mới là bước đi trong Thần Khí sự thật.

Trong mùa Phục sinh, Giáo hội đặc biệt mời gọi chúng ta ôn lại những cam kết trong phép rửa tội. Người Kitô hữu chúng ta phải không ngừng cởi bỏ con người cũ của tội lỗi, để lớn lên trong ân sủng, cho đến khi đạt được tầm mức viên mãn của nhân cách là chính Đức Giêsu.

7. Truyện: Thưa, chính Chúa đấy ạ.

Cha John Diamond có kể lại câu chuyện này: Hôm đó có một linh hồn vì chán ngấy cuộc sống ở thế gian cho nên linh hồn lên trước cửa Thiên đàng. Tới nơi linh hồn gõ cửa. Ở trong có tiếng vọng ra: “Ai đó”? Linh hồn trả lời: “Con đấy ạ”. Cửa vẫn đóng.

Sau đó linh hồn lại trở về với đời sống trần thế tìm thầy học đạo. Sau một thời gian thấy mình đã tiến bộ, linh hồn lại lên gõ cửa Thiên đàng một lần nữa. Lại một tiếng hỏi từ trong như lần trước và linh hồn trả lời một cách quả quyết hơn: “Dạ, chính con đây”. Cửa vẫn đóng.

Linh hồn lại phải trở về trần thế… mở sách Tin Mừng để xem Chúa muốn gì. Quả thực khi mở Tin Mừng ra linh hồn mới thấy con đường của mình phải đi là con đường nào. Đó là con đường tự hủy. Chúa nói thật rõ về con đường phải làm chết cái tôi ích kỷ, hay khoe khoang phô trương, tự mãn, ghen ghét. Phải làm chết đi cái tôi đầy hận thù, nhiều kiêu ngạo và đầy dẫy những ham muốn bất chính để cho con người của mình được giống Thiên Chúa hơn.

Sau một thời gian thấy mình quả thực đã không còn  là mình nữa thì linh hồn lại lên trời… lại gõ cửa… lại có tiếng từ bên trong hỏi vọng ra: “Ai đó”. Vừa nghe xong câu hỏi linh hồn đáp ngay: “Dạ, thưa chính Chúa đấy ạ”.

Vừa trả lời xong thì linh hồn thấy cửa Thiên đàng được mở ra và cả một đạo binh các thiên thần long trọng đón linh hồn vào Thiên đàng.

Suy Niệm 8 : Đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô

(Lm Giuse Đinh Tất Quý)

1. Phụng vụ hôm nay dùng cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô để nói về Bí tích Rửa Tội (Trong bài Tin Mừng hôm nay được gọi là Bí tích Tái sinh).

Chúa xác định một cách hết sức rõ rệt: cần thiết phải sinh lại.

“Thật, tôi bảo cho các ông biết: Nếu ai không sinh lại bởi ơn trên thì chẳng thấy được Nước Thiên Chúa” (Ga 3,3). Việc “Sinh lại” ở đây không được hiểu theo nghĩa thể lý: “Một người đã già làm sao có thể sinh lại? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” (Ga 3,4) mà phải hiểu theo nghĩa thiêng liêng: “sự gì sinh bởi huyết nhục thì là huyết nhục, và sự gì sinh bởi Thần Linh thì là Thần Linh” (Ga 3,6).

Như vậy, người Kitô giáo có hai lần sinh ra. Một sinh ra làm con người và một sinh lại để trở thành con Thiên Chúa.

Để được thành con người chúng ta đã phải cố gắng. Maurice Zundel đã viết: “Chúng ta không sinh ra đã thành con người (…) Con người có bổn phận phải thành người”.

Sách Tin Mừng nói “phải sinh lại”, sinh lần thứ hai để trở thành con Thiên Chúa. Làm người đã là khó; làm con Thiên Chúa chắc là phải khó hơn.

Để trở thành con Thiên Chúa, con người phải được sinh ra bởi nước và Thần Khí.

Đây là một cuộc tạo dựng mới. Với quyền năng của Thiên Chúa, Thần Khí đã tạo dựng nên con người mới: con người trở thành con Thiên Chúa.

2. Bí tích Rửa tội sinh tôi lại để tôi thành người con của Chúa. Nhưng “làm con Chúa” chỉ mới như một hạt giống, tôi cần phải vun trồng cho nó phát triển thành cây. Với thời gian, nhiều khi tôi bị người “con của thế gian” chèn ép khiến hình ảnh của Thiên Chúa nơi tôi trở nên èo uột, méo mó. Bởi vậy, tôi cần phải sinh đi sinh lại mãi cho đến khi tôi được trở nên đồng hình dồng dạng với Chúa.

Bên Mỹ có một cuốn phim với tựa đề là: “Người Mưa” được tung ra thị trường phim ảnh Hoa Kỳ mấy năm trước đây. Mục đích của cuốn phim này là muốn người ta thấy con người có thể trở nên tốt như thế nào.

Một gia đình kia có ba người: người cha và hai người con. Hai người con thì một người tên là Charley và còn người kia tên là Raymond. Tuy là hai anh em nhưng họ không biết nhau. Người anh tên là Charley là một thương gia giàu có, còn Raymond, người em thì bị tàn tật từ nhỏ. Charley không hề hay biết mình có người em tên là Raymond và hơn nữa lại là một người tàn tật mãi cho đến ngày cha của hai người qua đời. Cái chết của người cha đã đánh dấu một khúc rẽ mới trong đời sống của hai anh em. Trước khi nhắm mắt lìa đời, trong tờ di chúc, người cha đã ký lại cho Raymond, người con tàn tật một số tiền khổng lồ là 3 triệu mỹ kim, còn Charley thì được thừa kế một ngôi biệt thự rộng lớn. Charley rất ngạc nhiên trước lời trăn trối của người cha, và kể từ ngày đó anh tìm đủ mọi mưu kế, học mọi thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền của em. Anh lý luận: dầu sao đi nữa, em mình là một người tàn phế như thế làm sao có thể tiêu xài hết một số tiền lớn như vậy. Charley nghĩ như thế là để bào chữa cho lòng tham của mình chứ thực sự thì Charley đâu có quan tâm gì đến em mình.

Cuốn phim được tiếp diễn với nhiều thủ đoạn, những mưu mô khôn khéo để chiếm cho bằng được số tiền đó. Nhưng trớ trêu thay, chính những bận tâm ấy đã làm cho Charley luôn nghĩ tới người em hơn là bản thân mình. Anh nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên anh biết quan tâm lo lắng cho người khác. Và anh cũng bắt đầu ý thức thêm rằng, anh đang quên mình đi để nghĩ đến người em, anh đang chết dần cho bản thân mình và chỉ nghĩ đến người em đáng thương ấy. Và thật không ngờ khi anh làm như thế thì anh bắt đầu cảm thấy tình yêu của anh đối với người em được thay đổi. Lúc đầu thì toàn là những tính toán ích kỷ nhưng dần dần được thay thế bằng lòng yêu thương thật sự đối với đứa em tàn tật của anh. Bây giờ thì anh không còn nghĩ đến việc chiếm hữu số tiền do người cha di chúc để lại cho em mình nữa, mà anh chỉ nghĩ đến việc lo lắng chăm sóc cho đứa em tật nguyền của mình. Anh đã trở thành một con người mới, một con người trọn vẹn hơn vì anh đã biết sống với người em của anh như là người em thực sự, con cùng một cha chứ không phải là đối thủ để anh trục lợi và khai thác.

Vâng, phép Rửa tội cũng làm một việc tương tự như thế, biến chúng ta sẽ trở thành người con của Thiên Chúa và khi đã được trở thành những người con của Thiên Chúa, chúng ta có bổn phận phải sống với nhau như anh em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa Cha trên trời.

Lạy Chúa, xin biến đổi con

Để con trở thành một tạo vật mới theo hình ảnh Chúa. Amen.

*Xin bấm vào đọc Kinh Phụng Vụ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: