Tìm hiểu cơ bản về Kinh Thánh – Bài 2: Cách viết tắt tên sách của Kinh Thánh

16/04/2023

TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ KINH THÁNH

Biên soạn: Lm. Gc. Nguyễn Xuân Lành (TGP Huế)

BÀI 2

CÁCH VIẾT TẮT TÊN SÁCH CỦA KINH THÁNH

Rất thường xuyên, chúng ta thấy những câu trích Kinh Thánh trên một băng rôn hay trong một bài viết đi kèm với một quy chiếu (reference) gồm một hay nhiều chữ cái và các con số theo sau. Các chữ cái đó là viết tắt của tên một cuốn sách trong Kinh Thánh[1]; Những con số theo sau xác định số chương và số câu trong cuốn sách đó. Việc ghi tên sách và số chương số câu cho những câu trích dẫn trong Kinh Thánh là rất hữu dụng để người đọc dễ dàng xác định câu Kinh Thánh.

Tùy theo số từ của tên sách mà người ta sử dụng 1 hoặc 2 hoặc có thể 3 chữ cái để viết tắt cho tên sách đó:

– Đối với tên sách có 2 từ, người ta lấy chữ cái đầu của từ thứ nhất và viết hoa, và chữ cái đầu của từ thứ hai và viết thường. Ví dụ: Sáng thế (St); Xuất hành (Xh).

– Đối với tên sách có 3 từ, người ta lấy chữ cái đầu của từ thứ nhất, viết hoa, và 2 chữ cái đầu của 2 từ còn lại và viết thường. Cụ thể: Đệ Nhị luật (Đnl); Sử biên niên (Sbn).

– Đối với tên sách là những tên riêng chỉ có 1 âm tiết khi phát âm, nguyên tắt đơn giản là lấy chữ cái đầu của tên sách đó. Cụ thể: Gióp (G); Ruth (R).

– Đối với tên sách là những tên riêng đa âm tiết, người ta lấy chữ cái đầu tiên viết hoa và thêm chữ cái của âm tiết thứ hai viết thường.

Ví dụ:

TÊN SÁCHPHÁT ÂMVIẾT TẮT
IsaiaIsa-yaIs
GiêrêmiaGiê-rê-mi-aGr

– Có những tên riêng đa âm tiết (cụ thể 3 âm tiết), nhưng 2 chữ cái viết tắt cho tên sách đó lại trùng với 2 chữ cái viết tắt của tên một sách khác. Trong trường hợp này, người ta ghi 3 chữ cái để phân biệt.

Cụ thể: Giuđitha (Gđt) // Giuđa (Gđ)

Philêmon (Plm) // Philiphê (Pl)

1 và 2 Maccabê (1 và 2 Mcb) // Marcô (Mc)

– Đối với những cuốn sách được phân thành nhiều tập khác nhau, người ta đánh số thứ tự cho mỗi tập.

Ví dụ:        

1 S và 2 S: sách Samuel quyển thứ nhất và quyển thứ hai.

Ga, 2 Ga và 3 Ga: thư thứ nhất, thứ hai và thứ ba của thánh Gioan.

Đó là cách viết tắt tên sách được áp dụng rộng rãi hiện nay tại Việt Nam[2].

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

[1] Kinh Thánh có đến 73 cuốn sách khác nhau, và dĩ nhiên, đều có tên sách cho mỗi cuốn.

[2] Có một số nhà xuất bản Kinh Thánh ghi các chữ cái viết tắt khác so với những gì bài này giới thiệu.
Một số nơi khác trên thế giới, áp dụng quy ước hơi khác.

=> Xin nhấn vào đây để tải file dạng Word

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: