TĐCTT GP San Jose Hội Ngộ Tháng 4-2023

Tạ ơn LTXC đã hiện diện trong buổi hội ngộ hằng tháng của Nhóm TĐCTT San Jose,

Thứ Sáu tuần thứ 2 trong tháng, sau lễ 6 giờ chiều với chung Cộng đồng Dân Chúa ở TTCG.

Buổi hội ngộ nào cũng có 3 phần: Chầu Thánh Thể, chia sẻ PVLC và nhâm nhi tí chút.

Cùng hiệp thông tạ ơn LTXC, chúng ta cùng nhau theo dõi một số hình ảnh lưu niệm sau đây:

em tĩnh

Tháng Tư

Thứ Sáu Tuần 2 ngày 14 tại Trung Tâm Công Giáo

Tôn Thờ LTXC nơi Bí Tích Thánh Thể

Cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

Kinh Nguyện LTXC

Nghe Lời Chúa – PVLC Chúa Nhật Lễ LTXC

Chia sẻ PVLC

Hình trái: “Bác Tuyến xin mọi người đặt tay cầu nguyện cho bác xin ơn chữa lành. Năm nay bác đã 93 Tuổi. Tuy đau đớn nhưng vẫn không bỏ buổi cầu nguyện cùng nhóm”.

Hình phải: “Bác Nguyễn thị Tuyến một TĐCTT trung thành trong các buổi họp, ngoại trừ tháng trước bác vắng mặt vì bị té phải nhập viện.

Bốn tháng trước đó, bác bị đổ nước sôi dội từ ống chân đến mu bàn chân. Ngoại trừ mu bàn chân bác cho em thấy như nó đang bị hoại tử, bác nói đau đớn lắm”.

Lần này San Jose ít như lần trước, vì một số anh chị em bận trở hay lo phụ giúp và tập dượt cho Đại Hội LTXC cuối tuần, như nhóm của AC Thưởng Thanh.

Dù nhiều hay ít, anh chị em TĐCTT vẫn tiếp tục hội ngộ hằng tháng.

Đống như Th1ng 1/2023 với 23 anh chị em, Tháng 2 với 16 anh chị em, tháng 3 và 4 mỗi tháng chỉ có 11 anh chị em

Trong số ít anh chị em tham dự này có 2 đại tỷ trên dưới 90, Chị Nguyễn Thị Tuyến 93 và Chị Vũ Thị Liên 88, dù chống gậy và bị thương tật cũng đến tham dự.

Kết thúc buổi hội ngộ với nhau trong LTXC bằng món chè đậu đen của AC Đạt Hòa.

Cám ơn AC Đạt Hòa trưởng nhóm. Chị Kim Thoa phó nhóm. Và quí AC đã đến tham dự, đặc biệt là Chị Tuyến.

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHr5gXsV%3DpwOffTKXfC7m0yjc1WdM%3DHQXcwQMTkx1L99vA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: