Truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung – thứ Tư 19/4

18/04/2023

Múi giờ: Giờ Roma: 8:50 ; Giờ Việt Nam: 14:50

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt
Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hằng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô
Ngày 19/04/2023
Múi giờ:
– Giờ Roma:    8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: