LẦN CHUỖI CÔNG CỘNG CẦU NGUYỆN CHO SỰ CHẤM DỨT VIỆC PHÁ THAI

Cha Chánh Xứ tha thiết mời gọi và khích lệ các cá nhân và hội đoàn trong Giáo Xứ tham dự và ủng hộ việc lần chuỗi Mân Côi nơi công cộng của các em lớp Thêm Sức năm thứ 2 vào Chúa Nhật ngày 23 tháng 4 lúc khoảng 1 giờ 15. Đây là thực hành việc tông đồ, giúp các em làm chứng cho Tin Mừng Sự Sống của đạo Công Giáo bằng cách cầu nguyện cho sự hoán cải đối với tội ác phá thai và việc chấm dứt tội ác này ở nơi công cộng, gần một trạm y tế phá thai. Việc cầu nguyện kinh Mân Côi bắt đầu lúc khoảng 1 giờ 15 và không kéo dài hơn nửa tiếng. Để đi đến chỗ cầu nguyện anh chị em dùng địa chỉ trạm y tế phá thai 

10401 Old Georgetown Rd., Unit 104, Bethesda, MD 20814 

Nhưng xin anh chị em đừng đậu xe trên sân đậu xe của nó, mà đậu trên sân đậu xe công cộng của ngân hàng Truist hay những cơ sở buôn bán gần đó. Chúng ta sẽ tập trung cầu nguyện ở lề đường gần trạm y tế này, tức ở góc đường Old Georgetown Rd. và đường Rock Spring Dr. và về phía ngân hàng Truist, vì luật lệ của những tiểu bang ủng hộ phá thai như MD cấm không cho chúng ta cầu nguyện ngay trước, hay sát bên những chỗ phá thai. Sự tham dự của anh chị em là người lớn, không chỉ khích lệ và làm gương cho con cái mình, mà còn một cách cụ thể làm chứng cho Tin Mừng Sự Sống, nhất là vào giai đoạn hiện nay, quá suy thoái đạo đức đến nỗi việc giết thai nhi vô tội được tôn vinh như nhân quyền, như một điều tốt phải bảo vệ.

BCH
— 
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups “CDGXMVN_MD”.
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến cdgxmvn_md+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/cdgxmvn_md/CAGfTDe9xbeByH6hAseEoEHoyz2xHO8-Qb5MYhf9gZAass2LqsQ%40mail.gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: